10 stappenplan richting een nieuwe start in het buitenland

Bij 3W werken we zoveel mogelijk digitaal, zodat we voor maatwerk gesprekken meer tijd hebben. Hieronder volgen de 10 eerste stappen om u op weg te helpen zodra u uw plaatsingsbesluit hebt ontvangen.

1. Post specifieke informatie voor de medewerker en gezinsleden

2. Scholing voor kinderen

3. Huisvesting op de standplaats, huurnormen

4. Voorlopige specificatie en/of voorbereidingsgesprek, waaronder vergoedingen

5. Medische keuring, vaccinaties info keuring en vaccinatie

6. Trainingen ter voorbereiding op de plaatsing

7. Overplaatsingstickets en verhuizing

8. Vergoedingen die je zelf dient aan te vragen, afhankelijk van plaatsing en gezinssamenstelling

9. Diplomatieke paspoorten en visumaanvragen

10. Denk aan verzekeringen als WA, medisch, inboedel, BTW, uitschrijven gemeente

Vragen

Stel uw vraag via SSP.