Checklist sociaal-emotionele thema's

Onderwerpen om mee te nemen bij uw afweging of een uitzending naar het buitenland of Caribisch deel van Nederland iets voor u is.

Gezondheid

 • Lokale medische omstandigheden: Hoe sterk vertrouwt u op uw eigen zelfredzaamheid? Wat is uw inschatting van uw zorgbehoefte? Komen er ziekten in de familie voor? Heeft u last van allergieen?
 • Bent u zich bewust dat bijvoorbeeld ambulante zorg niet of nauwelijks operationeel is in de meeste landen?
 • Indien er sprake is van een chronische ziekte: is deze compatibel met klimaat/hoogte/luchtverontreiniging/stress?
 • Malaria en overige infectieziekten: bent u bereid om met dit risico te leven dan wel maatregelen te nemen als malaria tabletten slikken?
 • Inentinge: mag u überhaupt ingeënt worden? Heeft u inentingen in het verleden goed verdragen?
 • Weet u hoe de tandheelkundige zorg is geregeld in het buitenland?
 • Indien er sprake is van een lichaamelijke handicap: hoe groot worden de beperkingen in landen die hier niet op inspelen?
 • Is er sprake van een zwangerschapswens?
 • Heeft u u voedsel intolerantie, aangezien de beschrijving van voedselproducten niet overal even nauwkeurig of volledig zijn?
 • Hoe belangrijk is sport voor u? En hoe zou u er mee omgaan als sportieve activiteiten ernstig beperkt zijn?

Welzijn

 • Hoe stabiel is uw relatie op dit moment? Een uitzending in het buitenland is een "relatie-test"! Wat betekent het voor jullie relatie als mogelijk een van de twee geen werk heeft?
 • Levensfase van de kinderen: Wat betekent het voor hun om in deze leeftijdsfase naar het buitenland te gaan? Benoem de voor en nadelen.
 • Levensfase van ouders: Als zij meer zorg nodig gaan hebben, wat betekent dit dan voor u als u zover weg bent?
 • Persoonlijkheid van een ieder: bent u en uw partner mensen die structuur en houvast nodig hebben, of kunt u gemakkelijk improviseren? En waar blijkt dat dan uit?
 • Wat weet u van de "cycle of Change"en "The Culture Shock"en hoe zal dit voor u zijn?
 • Wat is uw echte drijfveer om naar het buitenland te willen?
 • Is uw financiële situatie gezond? Kunt u tegenslag opvangen? Houdt u er rekening mee dat uw partner bij terugkomst in Nederland mogelijk niet direct een passende baan kan vinden?
 • Hoe voelt u zich in onveilige situaties? Hoe gaat u daarmee om?