Tegemoetkoming tijdelijke huisvesting

Als u nog niet beschikt over een woning voor langere duur bij uitzending en repatriëring op de standplaats en bij repatriëring in Nederland, kunt u aanspraak maken op een tegemoetkoming in tijdelijke huisvesting.

Voor wie?

Alle medewerkers die op grond van het VUBZK- of VBRA-regeling aan het Caribisch deel van het Koninkrijk voor de duur van langer dan een jaar beschikbaar worden gesteld.

Toelichting

Naast de structurele maandelijkse toelagen zoals de buitenlandtoelage met koopkracht-, verblijf- en verplaatsingscomponent bestaan verschillende incidentele tegemoetkomingen.

Bij aankomst op het eiland kunt u voorafgaand aan het betrekken van de woning voor langere duur een tijdelijke woning huren. 3W adviseert u dit vooraf te regelen zodat u na aankomst direct huisvesting hebt. De tijdelijke woning moet in overeenstemming zijn met uw gezinssamenstelling. De prijs moet redelijk/billijk zijn. U moet dit vooraf afstemmen met uw contactpersoon De tijdelijke huisvesting mag 6 weken duren en in die tijd dient u een permanente woning te vinden. Indien dit niet lukt binnen die 6 weken dan kan de tijdelijke huurwoning met maximaal nog eens 6 weken worden verlengd. Dit moet in overleg met de contactpersoon van het Caribisch Team. De huur van de permanente woning dient aansluitend te zijn met de tijdelijke huurwoning. Een kleine overlap is toegestaan (1 a 2 dagen voor het inrichten van de permanente woning). Een langere overlap is voor eigen rekening.

Bij terugkeer naar Nederland kan eveneens gebruik worden gemaakt van tijdelijke huisvesting indien u geen eigen woning meer heeft in Nederland. Heeft u wel een eigen woning in Nederland maar is uw inboedel nog niet in Nederland gearriveerd, dan kunt u eveneens -tot aflevering van de inboedel- in tijdelijke huisvesting. Tot het moment dat een woning voor u beschikbaar is, kunt u maximaal 6 weken (eventueel uit te breiden met nog eens 6 weken na overleg) tijdelijke gehuisvest worden. Over de prijs dient u in overleg te treden met uw contactpersoon.

Voorwaarden

  • U beschikt nog niet over een woning voor langere duur.
  • U heeft al wel een woning voor langere duur, maar u beschikt door het transport nog niet over uw inboedel.
  • Gedurende de formele duur van uw uitzending wordt een eigen bijdrage van 10% van het duurte gecorrigeerd bruto salaris toegepast.
  • Een eigen bijdrage van 10% van het bruto salaris is van toepassing bij huisvesting in Nederland.

Aanvragen

  • Aanvraagformulier
  • U dient de offerte voor de tijdelijke huisvesting vooraf te laten toetsen door uw contactpersoon.
  • U betaalt zelf direct aan de verhuurder en declareert onder overlegging van de betaalbewijzen bij 3W.
  • U kunt een voorschot aanvragen bij 3W.

Vragen

Stel uw vraag met dit formulier.

Doorlooptijd

3W verwerkt de melding binnen 5 werkdagen.