Tegemoetkoming dubbele woonlasten

De naar het Caribisch deel van het Koninkrijk uitgezonden medewerker, maakt bij plaatsing in een gebied buiten Nederland aanspraak op een incidentele tegemoetkoming dubbele woonlasten in verband met de verhuizing vanuit Nederland, voor hem en zijn gezin.

Voor wie?

Alle medewerkers die op grond van het VUBZK- of VBRA-regeling aan het Caribisch deel van het Koninkrijk voor de duur van langer dan een jaar beschikbaar worden gesteld.

Toelichting

Naast de structurele maandelijkse toelagen zoals de buitenlandtoelage met koopkracht-, verblijf- en verplaatsingscomponent bestaan verschillende incidentele tegemoetkomingen.

De tegemoetkoming dubbele woonlasten is een forfaitaire tegemoetkoming per maand, voor maximaal vier maanden.

Aanvragen

  • Aanvraagformulier
  • Na ontvangst van het ingevulde en ondertekende formulier ‘aanvraag verhuiskostenvergoeding’ en overleggen van bewijsstukken, wordt de vergoeding door 3W toegekend.
  • De tegemoetkoming is forfaitair en aan de hand van uw gegevens, de gegevens van uw uitzending en de gegevens op het aanvraagformulier stelt 3W de tegemoetkoming vast.
  • De medewerker stuurt een ingescand exemplaar van het aanvraagformulier per email naar 3W.

Vragen

Stel uw vraag met dit formulier.

Doorlooptijd

3W verwerkt de melding binnen 5 werkdagen. De verhuiskostenvergoeding wordt in de betreffende maand aan de medewerker betaald.