Transport auto/motorvoertuig

3W raadt aan om in de landen van het Caribisch deel van het Koninkrijk gebruik te maken van een auto, gezien de lange afstanden. Hieronder vindt u de VUBZK-VBRA-regelingen

Voor wie?

Alle medewerkers die op grond van het VUBZK- of VBRA-regeling naar het Caribisch deel van het Koninkrijk voor de duur van langer dan een jaar worden uitgezonden.

Toelichting

De regeling VUBZK-VBRA voorziet in het transport van uw inboedel en motorvoertuig (auto of motor), hierna aangeduid als auto, vanuit Nederland naar de nieuwe standplaats.

Bij aanvang uitzending en bij beëindiging uitzending kent VUBZK-VBRA een voorziening voor een huurauto op de standplaats in het Caribisch gebied.

Als u geen auto op transport zet, ontvangt u bij uitzending een forfaitaire tegemoetkoming van EUR 600.

Tijdens uitzending bestaat er uitsluitend een tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer.

Voorwaarden

Het transport van inboedel en auto is tot bepaalde maximumbedragen verzekerd. Het verhuisbedrijf kan u over de actuele maximumbedragen informeren. De boedel is verzekerd van deur tot deur en de auto van haven tot haven.

Bij een auto die relatief nieuw is en/of nog niet lang op uw naam staat, kunnen invoerrechten door de douane van het land van aankomst worden geheven. Het verdient aanbeveling zich goed te laten informeren over de douanevrijstellingen van het betreffende land bij het transport van een auto. Invoerrechten van goederen die niet voor vrijstelling in aanmerking komen, zijn voor eigen rekening.

Bij aankomst heeft u recht op een huurauto voor maximaal 2 weken op de nieuwe standplaats. Daarbij vergoedt 3W een huurauto niet eerder dan maximaal een week voorafgaand aan de formele ingangsdatum van uitzending.

Er kan een kleine of middenklasse auto gehuurd worden. Het reisbureau van 3W kan een auto voor u reserveren. Als u zelf een auto reserveert, moet u vooraf de prijs met uw contactpersoon bij 3W afstemmen. Indien u wel uw eigen auto meeneemt en deze in de container laat vervoeren, mag u maximaal 6 weken een huurauto huren (kleine of middenklasse) op de nieuwe standplaats zo lang nog niet over de eigen auto kan worden beschikt. Extra zaken zoals een verzekering van een  2e bestuurder en benzinekosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Wel vergoedt 3W alle verzekeringen met uitzondering van de afkoop eigen risico. Bij terugkeer naar Nederland is er aanspraak op een huurauto op de standplaats in het Caribisch gebied voor de laatste week. U mag een kleine of middenklasse auto huren afhankelijk van de samenstelling van uw gezin.

U ontvangt bij uitzending een bedrag van EUR 600 als tegemoetkoming als u geen auto op transport laat zetten.

De regelingen VUBZK-VBRA voorzien niet in een tegemoetkoming voor een huurauto in Nederland.

Als u besluit uw auto voor langere tijd niet in Nederland te gebruiken, bijvoorbeeld door deze naar uw nieuwe standplaats in het Caribisch gebied mee te nemen, dan kunt u de WA-verzekering, motorrijtuigenbelasting en verplichte APK tijdelijk stopzetten. Daarvoor moet u uw kenteken schorsen. Voldoet u niet meer aan deze verplichtingen, zonder het kenteken te schorsen, dan krijgt u een boete.

Na repatriëring mag u weer met het voertuig op de openbare weg in Nederland rijden op het moment dat de schorsing is opgeheven. Het voertuig moet dan wel verzekerd zijn en (mits van toepassing) een geldige APK hebben.

Voor het uitvoeren of in Nederland achterlaten van uw auto kunt u de site van de RDW raadplegen.

Voor de kosten van woon-werkverkeer in het Caribisch gebied kent VUBZK-VBRA een kilometervergoeding. In de vergoeding die 3W maandelijks betaalt, is al rekening gehouden met vakantiedagen of afwezigheid andersinds.

Aanvragen

Nadat 3W uw verhuizing bij de verhuizer heeft aangemeld, neemt deze contact met u op om afspraken te maken over het transport van inboedel en auto.

Als u bij aanvang uitzending een huurauto via uw 3W-contactpersoon bij het reisbureau van 3W laat reserveren, ontvangt u in de regel de bevestiging bij de bevestiging van de eerste uitzendtickets. De betaling vindt in de regel op rekening plaats, u ontvangt dan het nummer van een e-voucher. Bij ophalen van de huurauto moet u een creditcard gebruiken.

Als u zelf een huurauto regelt, kunt u de kosten bij 3W declareren. Vergoeding volgt dan onder de voorwaarden van VUBZK-VBRA. De kosten van een huurauto worden niet eerder vergoed dan maximaal een week voorafgaand aan de formele ingangsdatum van uitzending.

Op het aanvraagformulier Verhuiskostenvergoedingen kunt u aangeven of u bij uitzending een auto op transport laat zetten. 3W zal bij geen transport in dat geval de forfaitaire tegemoetkoming van EUR 600 toekennen.

Bij een verzoek tegemoetkoming woon-werkverkeer aan 3W moet een uitdraai van google maps worden gevoegd waarop het aantal kilometers van het woonadres naar het werkadres te zien is. Daarnaast moet u het aantal werkdagen per week waar u op reist, aangeven. Mocht u verhuizen, geef dit dan tijdig door.

Indien nodig kunt u het aanvraagformulier gebruiken.

Vragen

Stel uw vraag met dit formulier.

Doorlooptijd

3W verwerkt verzoeken binnen 5 werkdagen.