Huurwoning en huurtegemoetkoming

Als u bent uitgezonden naar het Caribisch deel van het Koninkrijk bent u zelf verantwoordelijk voor het vinden van huisvesting op de nieuwe standplaats in het Caribisch gebied. De BZK-vergoedingsregelingen voorzien uitsluitend in een tegemoetkoming voor een huurwoning.

Voor wie?

Alle medewerkers die op grond van het VUBZK- of VBRA-regeling naar het Caribisch deel van het Koninkrijk voor de duur van langer dan een jaar worden uitgezonden.

Toelichting

De uitzendregelingen VUBZK-VBRA kennen naast een voorziening voor tijdelijke huisvesting bij aanvang uitzending en bij repatriëring, een tegemoetkoming voor de huisvesting voor lange duur op de standplaats. Dit laatste wordt ook wel de permanente huisvesting genoemd.

U bent in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het vinden van permanente huisvesting. In het voorlichtingsgesprek bij 3W voorafgaand aan de uitzending, krijgt u al wel advies over dit onderwerp.

In de regel houdt u altijd een eigen bijdrage in de kosten van de permanente huisvesting. Daarnaast kennen de BZK-vergoedingsregelingen huurplafondbedragen. Hier boven blijven de kosten ook voor uw eigen rekening.

Borg
Bij het huren van een tijdelijke en permanente woning is veelal een borg vereist. Deze garantiestelling moet u zelf voldoen. Laat in het huurcontract goed opnemen wanneer en hoe u de borg terugkrijgt. In de regel is 1 tot 2 maanden borg normaal. Probeer hierover te onderhandelen.

Diplomatenclausule
Als u een huurovereenkomst voor de langdurige permanente huisvesting aangaat, adviseert 3W een zogenaamde diplomatenclausule in de huurovereenkomst op te nemen. Deze clausule kan voorzien in het voorkomen van aanzienlijke kosten bij het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst.

In de voorbereiding van uw uitzending kan 3W een voorbeeld van een diplomatenclausule verstrekken.

Huurcontract
Een goed huurcontract bevat elementen zoals de looptijd van het contract, het adres, welke ruimten behoren tot het huis, wie waarvoor verantwoordelijk is, de prijs, de borg (en hoe krijgt u die terug), de einddatum, optie tot verlenging, bijkomende kosten en de diplomatenclausule. Toets zelf of laat toetsen of het contract in overeenstemming is met het lokale recht. Onderhandel over de prijs en de borg.

3W adviseert het concept huurcontract met uw contactpersoon bij 3W te delen en te laten beoordelen.

Voorwaarden

 • De tegemoetkoming geldt uitsluitend voor een huurwoning. De BZK-vergoedingsregelingen voorzien niet in een tegemoetkoming in de kosten van een koopwoning.
 • In de regel is er uitsluitend een tegemoetkoming voor de huurkosten, dus exclusief kosten van onderhoud, water, energie en internet.
 • Uitsluitend in de situatie dat het gezin van de medewerker in Nederland achterblijft, bestaat aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten van water en energie.
 • De huurtegemoetkoming gaat niet eerder in dan met ingang van de formele ingangsdatum van de uitzending en duurt maximaal tot en met de einddatum van de uitzending.
 • 3W betaalt de huurtegemoetkoming uitsluitend aan de medewerker en nooit direct aan verhuurders.
 • Houdt rekening met de overgang van de tijdelijke naar de permanente woning. Er mag een kleine overlap in zitten in verband met verhuizen en inrichten. Een langere overlap is voor eigen rekening. Er wordt geen dubbele vergoeding uitbetaald (het is of een vergoeding tijdelijke huisvesting of de huurtoelage).

Aanvragen

 • Aanvraagformulier
 • Eerst na overlegging van een door beide partijen ondertekend huurcontract, wordt de huurtegemoetkoming toegekend.
 • De medewerker kan een ingescand exemplaar per e-mail naar 3W versturen.
 • Bij verlenging van het huurcontract moet de medewerker dit expliciet aan 3W doorgeven.
 • De medewerker moet alle wijzigingen die van invloed zijn op de huurtegemoetkoming aan 3W melden.
 • Het opsturen van betaalbewijzen is niet nodig. 3W berekent maandelijks aan de hand van de voor die maand geldende administratiekoers, de huurtegemoetkoming.

Vragen

Stel uw vraag met dit formulier.

Doorlooptijd

3W verwerkt de melding binnen 5 werkdagen. De huurtegemoetkoming wordt maandelijks in de betreffende huurmaand aan de medewerker betaald.