Voorlopige specificatie buitenlandvergoeding (DBZV)

In het overzicht ‘voorlopige specificatie buitenlandvergoeding’ staan alle maandelijkse en eenmalige vergoedingen waar u, op grond van het DBZV 2018, aanspraak op kunt maken. U kunt dit overzicht aanvragen bij 3W.
Het gaat om vergoedingen tijdens en voorafgaand aan uw plaatsing in het buitenland naast uw Nederlandse salaris. De voorlopige specificatie gaat uit van de in de aanvraag opgegeven gezinssamenstelling op de post.

Voor wie?

Alle medewerkers (inclusief attachés en gedetacheerden) die op grond van het DBZV 2018 worden geplaatst bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland kunnen via SSP een voorlopige specificatie aanvragen en ontvangen. Medewerkers die voorafgaand aan hun plaatsing een voorbereidingsgesprek hebben aangevraagd met 3W, ontvangen de specificatie automatisch tijdens dit gesprek.

Degenen die geen prijs stellen op een voorbereidingsgesprek, kunnen een voorlopige specificatie via SSP opvragen nadat zij een definitief plaatsingsbesluit hebben ontvangen.

Toelichting

Op de voorlopige specificatie staan onder andere de standplaats- en functiegebonden voorzieningen gespecificeerd waarop u aanspraak maakt. Ook ziet u op de specificatie de éénmalige voorzieningen zoals de tegemoetkoming herinrichtingskosten (THK), tegemoetkoming tijdelijke huisvesting (TTH) op basis van de werkelijke kosten tot het maximaal genoemde bedrag en het maximaal aan te vragen bedrag aan aanloopvoorschot (AVS).

Voorwaarden

De aanvraag kan worden ingediend nadat u een definitief plaatsingsbesluit heeft ontvangen. Als u met pensioen of ontslag gaat, kunt u dat besluit toevoegen.

Aanvragen

Onderstaande link leidt u naar het Self Service Portal (SSP), een https-pagina die bereikbaar is indien u bent aangelogd op een rijkswerkplek (thuis of op kantoor). Binnen het portaal bent u bij 3W bekend. U kunt dit controleren door rechtsboven op uw profiel te klikken, zodat u weet u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
SSP - Aanvragen m.b.t. een plaatsing in het buitenland

Heeft u vragen?

SSP - Vraag over vergoedingen buitenland

Doorlooptijd

3W verwerkt de aanvraag binnen 10 werkdagen.