Tegemoetkoming tijdelijke huisvesting (TTH)

Als u wordt overgeplaatst van Nederland naar een post en u kunt niet meer in uw huidige woning in Nederland verblijven dan kunt u aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten van tijdelijke huisvesting (TTH).

Voor wie?

Alle medewerkers (inclusief attachés en gedetacheerden) die op grond van het DBZV 2018, artikel 69 en 70, worden geplaatst bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Voor attachés en gedetacheerden die uitgezonden worden onder het DBZV 2018 gelden daarnaast de afspraken die zijn vastgelegd in de attachénotitie. Dit kan betekenen dat een attaché of gedetacheerde niet of slechts gedeeltelijk in aanmerking komt voor deze vergoeding.

Toelichting

Als uw boedel is ingepakt en opgehaald door de verhuizer en u uw woning moet verlaten, kunt u via SSP een tegemoetkoming in de kosten van tijdelijke huisvesting (TTH) declareren. Het betreffen de werkelijke kosten die u voor tijdelijke huisvesting maakt in een daartoe bestemde gelegenheid zoals hotelkosten, kosten van een gemeubileerde huurwoning of appartement of kosten van een vakantiewoning tot een maximaal berekend bedrag per dag (te zien op de voorlopige specificatie).
Kosten die u maakt voor uw privéwoning of die van een van uw gezinsleden komen niet voor vergoeding in aanmerking. Bij de aanvraag, declaratie dient u de bewijsstukken in de SSP toe te voegen.

De tegemoetkoming wordt voor een periode van maximaal 21 dagen toegekend of tot het moment dat u aankomt op de post. Vanaf datum aankomst op de post gelden de voorzieningen tijdens plaatsing op een post.

Voorwaarden

U overlegt de bewijsstukken, facturen van de door u gemaakte kosten.

Aanvragen

Onderstaande link leidt u naar het Self Service Portal (SSP), een https-pagina die bereikbaar is indien u bent aangelogd op een rijkswerkplek (thuis of op kantoor). Binnen het portaal bent u bij 3W bekend. U kunt dit controleren door rechtsboven op uw profiel te klikken, zodat u weet u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
SSP - Declaratie m.b.t. vergoedingen buitenland

Vragen

SSP - Vraag over vergoedingen buitenland

Doorlooptijd

3W verwerkt de aanvraag binnen 15 werkdagen.