Vergoeding onderwijskosten

Als uw afhankelijk kind tijdens een plaatsing op de post niet-Nederlandstalig onderwijs volgt, maakt u aanspraak op een vergoeding van de onderwijskosten.

Voor wie?

Alle medewerkers (inclusief attachés en gedetacheerden) die op grond van het DBZV 2018 (artikel 21 en 22) voor een periode van minimaal 12 maanden worden geplaatst bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Voor attachés en gedetacheerden die uitgezonden worden onder het DBZV 2018 gelden daarnaast de afspraken die zijn vastgelegd in de attachénotitie. Dit kan betekenen dat een attaché of gedetacheerde niet of slechts gedeeltelijk aanspraak maakt op deze vergoeding.

Toelichting

Tijdens een plaatsing op een post gaat uw kind internationaal onderwijs volgen. De kosten voor dit internationale (niet-Nederlandstalige), primaire of secundaire onderwijs worden vanaf het bereiken van de vierjarige leeftijd vergoed. Het inschrijfgeld en de kosten van een verplicht gestelde toelatingstest worden voor maximaal 2 onderwijsinstellingen vergoed indien er een gerede kans bestaat dat uw kind niet bij de voorkeursinstelling wordt toegelaten. Ook eventuele kosten voor noodzakelijk extra onderwijsbegeleiding op de post komen onder voorwaarden voor vergoeding in aanmerking. De declaratie voor deze kosten kunt u indienen bij 3W. Vervolgens zorgt 3W voor rechtstreekse betaling aan de school.

Voorwaarden

  • Uw kind gaat naar een erkende onderwijsinstelling. In het postrapport van uw standplaats vindt u een overzicht van de erkende scholen. Lees voor meer informatie de voorwaarden van erkende en geregistreerde scholen.
  • Uw kind volgt regulier voltijds onderwijs; deeltijdonderwijs wordt niet vergoed.
  • Uw kind is vier jaar of ouder, de gebruikelijke schoolgaande leeftijd voor kinderen die in Nederland primair onderwijs volgen.
  • Uw kind is afhankelijk, dit betekent dat u kinderbijslag voor hem of haar ontvangt (zie artikel 1onder n, van het DBZV 2018).
  • Uw kind bevindt zich bij de ambtenaar op de standplaats.

Aanvragen

Onderstaande link leidt u naar het Self Service Portal (SSP), een https-pagina die bereikbaar is indien u bent aangelogd op een rijkswerkplek (thuis of op kantoor). Binnen het portaal bent u bij 3W bekend. U kunt dit controleren door rechtsboven op uw profiel te klikken, zodat u weet u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

SSP - Declaraties m.b.t. buitenland plaatsing

Vragen

SSP - Vraag over vergoedingen buitenland (DBZV2018) en overige vergoedingen

Doorlooptijd

Een volledige aanvraag of declaratie wordt binnen twee weken verwerkt. Als gegevens ontbreken of onjuist zijn, ontvangt u binnen een week het verzoek om binnen zes weken alsnog de juiste gegevens aan te leveren, anders wordt de aanvraag afgewezen.