Tegemoetkoming kosten kinderopvang

Gaat uw kind tijdens uw plaatsing in het buitenland naar de kinderopvang? Dan komt u, afhankelijk van uw standplaats, mogelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag en/of een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang in een kindercentrum. Maar ook kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van alternatieve kinderopvang, zoals een gastouder.

Voor wie?

Deze regeling geldt voor medewerkers van Buitenlandse Zaken, gedetacheerden en attachés (op grond van artikel 8, achtste lid, van het RDBZ) conform artikel 55 en 56 DBZV 2018

Toelichting

Op grond van paragraaf 9 ‘Tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang’, artikel 55 (Aanspraak) en 56 (Hoogte van de tegemoetkoming) van het DBZV 2018, maakt u als ambtenaar aanspraak op een tegemoetkoming van 55 % van de door u betaalde kosten van kinderopvang tot een maximaal uurtarief (krachtens artikel 1.7 van de Wet kinderopvang) voor een afhankelijk kind dat nog geen secundair onderwijs volgt. Er is slechts aanspraak op een tegemoetkoming gedurende de periode waarin de partner:

a.   arbeid verricht waaruit inkomen wordt genoten, of;

b.   arbeid als vrijwilliger verricht of scholing volgt gericht op de bevordering van de inschakeling in het arbeidsproces op de huidige of volgende standplaats of in Nederland.

 Bij het vaststellen van de hoogte van de tegemoetkoming wordt een uurprijs in aanmerking genomen die niet hoger is dan de krachtens artikel 1.7 van de Wet kinderopvang vastgestelde uurprijs.

Gaat uw kind naar een kindercentrum of gastouder binnen de Europese Unie (EU), in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst (toeslagen.nl). Lees hiervoor de informatie over kinderopvangtoeslag.

Gaat uw kind naar een kindercentrum buiten de Europese Unie (EU), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland? Dan maakt u - geen - aanspraak op de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst (toeslagen.nl).

Opvang door een gastouder of nanny

Bent u buiten de Europese Unie (EU), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland geplaatst en verzorgt een gastouder of nanny de dagopvang voor uw kind(eren)? Lees dan de informatie over de tegemoetkoming in de kosten van alternatieve kinderopvang van het DBZV 2018.

Voorwaarden

  • Uw kind maakt gebruik van opvang bij een geregistreerd kindercentrum of bij een niet-geregistreerd kindercentrum dat naar het oordeel van de Chef de Poste van goede kwaliteit is. Dat houdt in: ‘opvang die is ingericht en wordt uitgevoerd op basis van pedagogisch beleid en bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving’.
  • Als uw kind geen gebruik maakt van een kindercentrum, dan is de persoon die de kinderopvang verzorgt 18 jaar of ouder en hij/zij is geen familielid van de ambtenaar, de partner of het kind.
  • De persoon die de kinderopvang verzorgt mag voor maximaal 6 kinderen zorgen (inclusief eventuele eigen kinderen)
  • De persoon die kinderopvang verzorgt, mag niet of slechts in zeer beperkte mate belast zijn met andere werkzaamheden om verantwoorde kinderopvang te kunnen bieden. Dit om te voorkomen dat een ambtenaar een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang krijgt voor een lid van zijn huispersoneel (waarvoor hij al een tegemoetkoming ontvangt).

Aanvragen

Een declaratie voor de tegemoetkoming kosten kinderopvang moet via SSP per kwartaal, half jaar of maximaal één jaar, worden ingediend met het formulier ‘declaratie tegemoetkoming kosten kinderopvang’. De benodigde bewijsstukken moeten in de SSP toegevoegd worden: soort opvang, uurprijs opvang en het aantal uren van de opvang etc (zie FAQ kinderopvang).

Onderstaande link leidt u naar het Self Service Portal (SSP), een https-pagina die bereikbaar is indien u bent aangelogd op een rijkswerkplek (thuis of op kantoor). Binnen het portaal bent u bij 3W bekend. U kunt dit controleren door rechtsboven op uw profiel te klikken, zodat u weet u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

SSP - Aanvragen m.b.t. vergoedingen buitenland

Vragen

SSP - Vraag over vergoedingen buitenland (DBZV2018) en overige vergoedingen

Doorlooptijd

3W verwerkt de aanvraag binnen 10 werkdagen. Wanneer gegevens ontbreken of onjuist zijn, ontvangt u hierover bericht met het verzoek om binnen zes weken alsnog de juiste gegevens aan te leveren, anders wordt de aanvraag afgewezen. Het is daarna niet meer mogelijk over dezelfde periode een nieuwe aanvraag in te dienen.