Tegemoetkoming dubbele huishouding bij gescheiden gezinssituatie (TDH)

Er kan zich een situatie voordoen dat uw partner u zonder of met erkende reden niet kan vergezellen naar de standplaats. Een groeiende groep van partners reist ook zonder een erkende reden niet mee naar de standplaats. Bijvoorbeeld vanwege de eigen carrière of de mantelzorg voor een familielid. De ambtenaar die geen gezamenlijke huishouding voert op de standplaats komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de dubbele kosten bij een gescheiden gezinssituatie door verminderde inhoudingen.

Voor wie?

Alle medewerkers (inclusief attachés en gedetacheerden) die op grond van het DBZV 2018 (artikel 44, 45 en 46)  worden geplaatst bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Toelichting

Indien uw partner u niet vergezelt naar de standplaats vanwege ‘een niet-erkende reden’ en u dus geen gezamenlijke huishouding voert met uw partner,  wordt er - conform artikel 44, eerste lid, DBZV 2018 bij u, geen inhouding voor huisvesting en water- en energieverbuik van de dienstwoning op de buitenlandvergoeding gedaan.

Indien uw partner u vanwege een ‘erkende reden’,  conform artikel 44, derde lid, DBZV 2018 niet kan vergezellen naar de standplaats kan – naast het bovengenoemde – ook een tegemoetkoming in de kosten van dubbele huishouding worden toegekend conform artikel 45 en 46 van het DBZV 2018. Van een erkende reden is sprake indien:

A.

 • uw afhankelijk kind dat primair of secundair onderwijs volgt jonger dan 20 jaar is en nog de zorg van uw partner nodig heeft, en:
 • op de vorige standplaats is achtergebleven om het schooljaar af te maken;
 • naar de nieuwe standplaats is afgereisd om daar het nieuwe schooljaar te beginnen;
 • niet op de standplaats zal verblijven i.v.m. het ontbreken van passende onderwijsmogelijkheden, waarbij dan rekening gehouden wordt met het tot dan toe gevolgde onderwijs van uw kind, of;
 • niet op de standplaats zal verblijven om medische redenen;
 • of vanwege de veiligheidssituatie die een langdurig verblijf daar niet toelaten;
 • dan wel een langdurig verblijf daar door de autoriteiten van het gastland niet wordt toegestaan.

B.  

 • De partner die niet op de standplaats verblijft omdat medische redenen of de veiligheidssituatie een langdurig verblijf daar niet toelaten dan wel een langdurig verblijf daar door de autoriteiten van het gastland niet wordt toegestaan.

Wanneer is vastgesteld dat er sprake is van een erkende reden ontvangt u een tegemoetkoming in de kosten van dubbele huishouding bij gescheiden gezinssituatie (TDH). De hoogte van deze tegemoetkoming bedraagt bij een verblijf in Nederland een percentage van uw netto Nederlandse salaris (dat jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld).
Bij het achterblijven op de vorige standplaats of het vooruitreizen naar de nieuwe standplaats geldt een ander (lager) percentage waarbij er dan ook nog andere voorzieningen worden toegekend.
Indien in dat geval lastens het rijk in de huisvesting is voorzien van het achtergebleven of vooruit gereisde gezin, dan worden er wel inhoudingen voor huisvesting, water- en energiekosten van de dienstwoning op de buitenlandvergoeding van de ambtenaar ingehouden.

Voorwaarden

 • U ontvangt geen verhoging van de standplaatstoelage met partnerdeel als bedoeld in artikel 14 voor de duur van uw plaatsing
 • U wordt niet lastens het rijk voorzien in de huisvesting van de partner
 • U bent geplaatst op de post voor een periode langer dan 12 maanden
 • Er is sprake van een erkende reden als het gaat om de tegemoetkomingen in artikelen 45 en 46

Aanvragen

Onderstaande link leidt u naar het Self Service Portal (SSP), een https-pagina die bereikbaar is indien u bent aangelogd op een rijkswerkplek (thuis of op kantoor). Binnen het portaal bent u bij 3W bekend. U kunt dit controleren door rechtsboven op uw profiel te klikken, zodat u weet u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

SSP - Aanvragen m.b.t. vergoedingen buitenland


Let op:
Zorg voor goede onderbouwing van het verzoek, eventueel voorzien van relevante bewijsstukken.

Het aanvragen van deze tegemoetkoming is niet nodig wanneer u op een non-family post wordt geplaatst (veiligheidsredenen). In dat geval wordt de tegemoetkoming automatisch aan u toegekend.

Vragen

SSP - Vraag over vergoedingen buitenland (DBZC 2018) en overige vergoedingen