Oudedagsvoorziening op standplaats verblijvende partner

Bent u met uw partner samen op een post geplaatst? Dan bouwt uw partner buiten de AOW-rechten veelal geen andere zelfstandige pensioenrechten op die hij/zij veelal wel opgebouwd zou hebben als hij/zij de carrière in Nederland zou hebben voortgezet. Zelfs in het gunstige geval dat uw partner op de standplaats betaalde arbeid vindt er vaak geen of slechts een beperkte pensioenopbouw plaats. Bovendien vervalt in dat geval ook vaak de AOW-opbouw.

Om eraan bij te dragen dat uw partner die u op de post vergezelt te zijner tijd toch aanspraak kan maken op een adequate zelfstandige oudedagsvoorziening, is het bedrag verhoogd.

Voor wie?

Alle medewerkers (inclusief attachés en gedetacheerden) die op grond van het DBZV 2018 worden geplaatst bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Let op! Het kan zijn dat 3W aan uw organisatie deze dienst niet levert. Met alle klanten van 3W zijn aparte afspraken gemaakt over welke producten en diensten zij afnemen. Check het afnameoverzicht of uw organisatie deze dienst afneemt.

Toelichting

  • Op grond van artikel 16 van het DBZV 2018 kunt u als ambtenaar die voor zijn/haar partner aanspraak maakt op een verhoging van de standplaatstoelage, aanspraak maken op een forfaitair netto bedrag van EUR 415,17 per maand als tegemoetkoming in de kosten voor het treffen van een oudedagsvoorziening voor uw partner.
  • Het genoemde bedrag wordt telkens aangepast aan de algemene salarisaanpassingen van het overheidspersoneel in de sector Rijk.

Voorwaarden van de regeling

  • Uw partner verblijft samen met u op de post en u ontvangt ten behoeve van uw partner de verhoging van de standplaatstoelage als bedoeld in artikel 14 van het DBZV 2018.

Aanvragen

Onderstaande link leidt u naar het Self Service Portal (SSP), een https-pagina die bereikbaar is indien u bent aangelogd op een rijkswerkplek (thuis of op kantoor). Binnen het portaal bent u bij 3W bekend. U kunt dit controleren door rechtsboven op uw profiel te klikken, zodat u weet u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

SSP - Aanvragen m.b.t. vergoedingen buitenland
Slel uw vraag
SSP - Vraag over vergoedingen buitenland (DBZV2018) en overige vergoedingen

Doorlooptijd

3W verwerkt de aanvraag binnen 10 werkdagen. Wanneer gegevens ontbreken of onjuist zijn, ontvangt u hierover bericht met het verzoek om binnen zes weken alsnog de juiste gegevens aan te leveren, anders wordt de aanvraag afgewezen.