Vergoeding schooltransport

Als uw kind bij het vervoer van en naar de school gebruik maakt van  transportfaciliteiten, zoals een schoolbus die door de school wordt aangeboden, dan worden de kosten daarvan vergoed (artikel 3.23 ACRU).

Voor wie?

Alle medewerkers (inclusief attachés en gedetacheerden) die op grond van de ACRU worden geplaatst bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Toelichting

Als u bij het vervoer van uw kind(eren) dat primair of secundair onderwijs volgt van en naar de school gebruik maakt van transportfaciliteiten die door de school worden aangeboden, komen de kosten daarvan voor vergoeding in aanmerking. Er is wel sprake van een eigen bijdrage die jaarlijks vastgesteld wordt op basis van CBS-indexering. Kosten die gemaakt worden voor openbaar vervoer of die gemaakt worden als u gebruikt maakt van eigen vervoer, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Er is geen sprake van beperkingen voor wat betreft de reisafstand naar de school.

Voorwaarden

  • Het kind behoort tot de huishouding van de ambtenaar op de standplaats.
  • Het vervoer wordt door of namens de onderwijsinstelling aangeboden.
  • Er wordt een eigen bijdrage in mindering gebracht (bijlage 2B, onder 6, ACRU).

  • Eigen vervoer of openbaar vervoer wordt niet vergoed.

Aanvragen

Onderstaande link leidt u naar het Self Service Portal (SSP), een https-pagina die bereikbaar is indien u bent aangelogd op een rijkswerkplek (thuis of op kantoor). Binnen het portaal bent u bij 3W bekend. U kunt dit controleren door rechtsboven op uw profiel te klikken, zodat u weet u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

SSP - Aanvragen m.b.t. vergoedingen buitenland

Vragen

SSP - Vraag over vergoedingen buitenland en overige vergoedingen

Doorlooptijd

3W verwerkt de declaratie binnen 10 werkdagen.