Daggelden

Bij uitzendingen naar het Caribisch gebied kunt u in aanmerking komen voor daggelden.

Voor wie?

Deskundigen uitgezonden op basis van de Regeling vergoedingen bij uitzending deskundigen voor korte duur ( max. 1 jaar), naar Aruba, CuraƧao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba (KU-regeling).

Toelichting

Betreft een dagelijkse vergoeding voor voeding en kleine uitgaven.

Voorwaarden

Vergoeding geldt per dag van verblijf op de standplaats gedurende de formele termijn van uitzending. Indien uit andere hoofde, bijvoorbeeld tijdens een dienstreis, al een vergoeding door de deskundige wordt ontvangen, betaalt 3W geen dagvergoeding.

Aanvragen

  • Aanvraagformulier
  • Na 3 maanden verblijf kunt u de daadwerkelijk gemaakte kosten middels het declaratieformulier korte uitzending indienen bij uw contactpersoon via 3W-UM-Caribisch@minbuza.nl
  • Op het declaratieformulier dient u perioden van onderbreking van uw verblijf op de standplaats en dienstreizen aan te geven. Daarnaast dient u aan te geven wanneer maaltijden aan u zijn verstrekt. Voor de declaratie van de daggelden hoeft u geen betaalbewijzen van door u zelf betaalde maaltijden bij te sluiten.
  • Uit de ingediende declaratie volgt een afrekening.

Vragen

Stel uw vraag met dit formulier.

Doorlooptijd

3W verwerkt de melding binnen 5 werkdagen.