Transport auto/motorvoertuig

Voor wie?

Alle medewerkers die op grond van het VUBZK- of VBRA-regeling naar het Caribisch deel van het Koninkrijk voor de duur van langer dan een jaar worden uitgezonden.

Toelichting

De regeling VUBZK-VBRA voorziet in het transport van uw inboedel en motorvoertuig (auto of motor), hierna aangeduid als auto, vanuit Nederland naar de nieuwe standplaats.

Bij aanvang uitzending en bij beëindiging uitzending kent VUBZK-VBRA een voorziening voor een huurauto op de standplaats in het Caribisch gebied. 

Neemt u uw auto niet mee?
Als u geen auto op transport zet, ontvangt u bij uitzending een forfaitaire vergoeding van € 600,-.

Tijdens uitzending bestaat er uitsluitend een vergoeding kosten woon-werkverkeer.

Voorwaarden

Transport

Het transport van inboedel en auto is tot bepaalde maximumbedragen verzekerd. Het verhuisbedrijf kan u over de actuele maximumbedragen informeren. De boedel is verzekerd van deur tot deur en de auto van haven tot haven.

Invoerrechten

Bij een auto die relatief nieuw is en/of nog niet lang op uw naam staat, kunnen invoerrechten door de douane van het land van aankomst worden geheven. Het verdient aanbeveling zich goed te laten informeren over de douanevrijstellingen van het betreffende land bij het transport van een auto. Invoerrechten van goederen die niet voor vrijstelling in aanmerking komen, zijn voor eigen rekening.

Huurauto

Indien u uw eigen auto meeneemt en deze in de container laat vervoeren, mag u op de nieuwe standplaats maximaal 6 weken een huurauto huren zo lang u nog niet over uw eigen auto beschikt (vanaf maximaal een week voorafgaand aan de formele ingangsdatum van uitzending). U mag een kleine of middenklasse auto huren, afhankelijk van de samenstelling van uw gezin. Stem vooraf de prijs van de huurauto af met uw 3W contactpersoon. 3W vergoedt de allrisk verzekering inclusief de afkoop eigen risico. Extra zaken zoals een verzekering van een 2e bestuurder en benzinekosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. 

Terugkeer

Bij terugkeer naar Nederland is er aanspraak op een huurauto op de standplaats in het Caribisch gebied voor de laatste week.

De regelingen VUBZK-VBRA voorzien niet in een vergoeding voor een huurauto in Nederland.

Kilometervergoeding woon-werkverkeer

Voor de kosten van woon-werkverkeer in het Caribisch gebied kent VUBZK-VBRA een kilometervergoeding. In de vergoeding die 3W maandelijks betaalt, is al rekening gehouden met vakantiedagen of afwezigheid andersinds.

Schorsen kenteken 

Als u besluit uw auto voor langere tijd niet in Nederland te gebruiken, bijvoorbeeld door deze naar uw nieuwe standplaats in het Caribisch gebied mee te nemen, dan kunt u de WA-verzekering, motorrijtuigenbelasting en verplichte APK tijdelijk stopzetten. Daarvoor moet u uw kenteken schorsen. Voldoet u niet meer aan deze verplichtingen, zonder het kenteken te schorsen, dan krijgt u een boete.

Na repatriëring mag u weer met het voertuig op de openbare weg in Nederland rijden op het moment dat de schorsing is opgeheven. Het voertuig moet dan wel verzekerd zijn en (mits van toepassing) een geldige APK hebben.

Voor het uitvoeren of in Nederland achterlaten van uw auto kunt u de site van de RDW raadplegen.

Aanvragen

Nadat 3W uw verhuizing bij de verhuizer heeft aangemeld, neemt deze contact met u op om afspraken te maken over het transport van inboedel en auto.

Als u bij aanvang uitzending een huurauto via uw 3W-contactpersoon laat reserveren, ontvangt u in de regel de bevestiging bij de bevestiging van de eerste uitzendtickets. De betaling vindt in de regel op rekening plaats; u ontvangt dan het nummer van een e-voucher. Bij ophalen van de huurauto moet u een creditcard gebruiken.

Als u zelf een huurauto regelt, kunt u de kosten bij 3W declareren. Vergoeding volgt dan onder de voorwaarden van VUBZK-VBRA. 

Bij een verzoek vergoeding woon-werkverkeer aan 3W moet een uitdraai van Google Maps worden gevoegd waarop het aantal kilometers van het woonadres naar het werkadres te zien is. Daarnaast moet u het aantal werkdagen per week waar u op reist, aangeven. Mocht u verhuizen, geef dit dan tijdig door.

Indien nodig kunt u het aanvraagformulier gebruiken.

Vragen

Stel uw vraag met dit formulier.

Doorlooptijd

3W verwerkt verzoeken binnen 5 werkdagen.