Visa Landeninformatie

Het Consulair Dienstencentrum (CDC) bemiddelt bij de aanvragen van visa voor alle internationale reizen naar visumplichtige landen voor de gehele rijksoverheid.

Heb ik een visum nodig?

U kunt de 3W visa landeninformatie raadplegen wanneer u wilt weten of u een visum nodig heeft voor uw overplaatsingsreis of dienstreis als rijksambtenaar.

U kunt per land raadplegen welke documenten vereist zijn bij inreis, plaatsing, detachering of stage, en of er eventuele bijzonderheden zijn.

Visumbemiddeling

3W kan informatie geven over de noodzaak voor een visum voor het bezoeken van een land. Als dat zo is, moet u het visumaanvraagformulier zelf, volledig en juist invullen en alle vereiste documenten voor de aanvraag bij de balie van het Consulair Dienstencentrum (CDC) inleveren. In principe worden er voor de bemiddeling van een visum geen kosten in rekening gebracht, tenzij anders vermeld staat in de visuminformatie bij de bijzonderheden van het betreffende land.