Mijlpalen

In samenwerking met de departementen heeft 3W een nieuwe rijksbrede dienst ontwikkeld om dienstreizen van en naar het buitenland te faciliteren.

Mijlpalen TEM 3WTravel and Expense Management (TEM 3W) is vanaf 2015 gefaseerd in gebruik genomen.