Reisregels

Gaat u op reis naar het buitenland? Zorg dat u op de hoogte bent van de reisregels.

De overheid heeft zich tot doel gesteld te werken aan een duurzame bedrijfsvoering. Naast het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer en toepassing van klimaatcompensatie valt hier ook onder dat reizen tot het noodzakelijke moeten worden beperkt.

Het Rijk heeft de basisvoorwaarden voor vergoedingen vastgelegd in:

CAO Rijk 
Aanvullende CAO Uitzendingen Rijk (ACRU)

Reisregels in vogelvlucht