Duurzaam reizen

Het Rijk heeft zich verbonden aan een duurzame bedrijfsvoering. In relatie tot het reizen leidt dit dan ook tot keuzes om reizen te beperken tot het noodzakelijke, het gebruik van openbaar vervoer te bevorderen en het toepassen van klimaatcompensatie. Deze uitgangspunten staan beschreven in het reisbeleid.

CO2-uitstoot

Maakt u voor een buitenlandse reis gebruik van een vliegtuig? Dan wordt de CO2-uitstoot van uw vlucht gecompenseerd. Rijksbreed is hiervoor een raamovereenkomst afgesloten met Climate Neutral Group. De CO2-uitstoot en het te compenseren bedrag wordt tijdens het boekingsproces automatisch berekend en maakt ook onderdeel uit van het factureringsproces.

Waar gaat het compensatiebedrag naar toe?

Met het toepassen van compensatie wordt een bijdrage geleverd aan het African Cookstove project. Het project maakt efficiënte kooktoestellen bereikbaar voor het armste deel van de Afrikaanse bevolking. De kooktoestellen hebben niet alleen een belangrijke klimaatimpact, maar raakt aan meerdere thema’s zoals gezondheid en sociaal-economische ontwikkeling.

In 2018 bedroeg de totale CO2-uitstoot van de vliegreizen geboekt onder het 3W contract met VCK ruim 40.000 ton. Bent u benieuwd hoeveel CO2-uitstoot uw vliegreis realiseert? Op uw ticket is de CO2-uitstoot in tonnage en het compensatiebedrag opgenomen.

Wilt u meer informatie over de klimaatprojecten? Klik dan hier.

Wilt u meer informatie over duurzaam zakenreizen? Via de site van van Climate Neutral Group kunt u een whitepaper downloaden wat o.a. ingaat op de problematiek en ontwikkelingen binnen de luchtvaart, de status quo binnen het bedrijfsleven en welke eerste stappen er kunnen worden gezet voor een verdere verduurzaming.

Klik hier om het whitepaper te downloaden.

Ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart

Het document Ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart bevat de ambities en doelstellingen van het akkoord voor een duurzame luchtvaart.