Duurzaam reizen

Het Rijk heeft zich verbonden aan een duurzame bedrijfsvoering. In relatie tot het reizen leidt dit dan ook tot keuzes om reizen te beperken tot het noodzakelijke, het gebruik van openbaar vervoer te bevorderen en het toepassen van klimaatcompensatie. Deze uitgangspunten staan beschreven in de reisregels.

Op deze pagina kunt u nalezen welke maatregelen er door het Rijk zijn genomen en welke ontwikkelingen er spelen m.b.t. Anders Reizen, een coalitie die het zakelijk verkeer wil verduurzamen en de CO2-uitstoot wil halveren.