COVID-19 Reizen

Op deze pagina vindt u relevante informatie m.b.t. de maatregelen in de bestrijding van het coronavirus en wat dit betekent voor dienstreizen binnen de Rijksoverheid.

Er is rijksbreed besloten om voorlopig geen dienstreizen naar het buitenland te maken, tenzij dit echt onvermijdelijk is en na overleg met uw leidinggevende. Er geldt een uitzondering wanneer u van of naar een post moet reizen vanwege een opschaling, plaatsing of verlof. Mocht u toch op reis moeten neem dan goed kennis van de tijdelijk opgestelde richtlijnen m.b.t. COVID-19 en stel u op hoogte van de restricties die zijn gesteld door het land van uw bestemming. In veel gevallen is een inreis niet mogelijk of zult u worden onderworpen aan quarantainemaatregelen. Lees ook de reisadviezen, waarbij reizen naar het buitenland ook publiekelijk wordt ontraden.

Het niet door laten gaan van buitenlandse dienstreizen betekent dat een aanzienlijk volume aan geplande reizen is of zal moeten worden geannuleerd of omgeboekt. 3W vervult hierin een coordinerende rol maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid om uw reis te laten annuleren of om te boeken ligt bij uzelf en uw leidinggevende. U zult vanuit 3W wel actief worden benaderd wanneer uit de beschikbare informatie blijkt dat een reis nog op actief staat. Dit zelfde geldt voor eventuele voorschotten gekoppeld aan een geannuleerde reis.

Het annulerings- en omboekingsproces verloopt via de reisagent VCK Travel. Hierbij kunt u vanuit de luchtvaartmaatschappij een voucher ontvangen wat veelal binnen een tijdsbestek van 1 jaar gebruikt kan worden voor een nieuw ticket. Mocht een ticketprijs zijn gewijzigd dan kunnen eventuele ophogingskosten van toepassing zijn. Let op: vouchers zijn persoonsgebonden en zijn alleen te gebruiken voor zakelijke reizen, te boeken via de reisagent VCK Travel.