Vergezellen partner op dienstreis

Partners reizen in de regel niet mee op een dienstreis van een ambtenaar. Uitzonderingen hierop zijn slechts mogelijk wanneer de ambtenaar voorafgaand aan de dienstreis op basis van een onderbouwd verzoek schriftelijk instemming heeft verkregen van de Chef de Poste/directeur.

Voor wie?

Deze informatie is bestemd voor alle ambtenaren die onder de regelingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken een dienstreis maken.

Toelichting

Op (buitenlandse) dienstreizen reist de partner van de ambtenaar als regel niet mee. Van deze regel kan worden afgeweken als hiervoor goede gronden bestaan, bijvoorbeeld wanneer de partner door het ontvangende land, respectievelijk de organiserende instelling is uitgenodigd en wanneer aanwezigheid van de partner noodzakelijk is voor een adequate (re)presentatie van Nederland. Karakter en programma van het bezoek naast overwegingen van reciprociteit kunnen bij deze afweging worden betrokken. Het dienstbelang moet altijd duidelijk aantoonbaar zijn.

Uitzonderingen zijn alleen mogelijk als  vooraf door de Chef de Poste/directeur schriftelijk toestemming is gegeven naar aanleiding van een beargumenteerd verzoek. Wanneer het de Chef de Poste/directeur zelf betreft, besluit de plaatsvervangend Chef de Poste/plaatsvervangend directeur. In die gevallen waarin door het bevoegd gezag toestemming is verleend worden de kosten conform de geldende regelgeving vergoed. De schriftelijke onderbouwing en goedkeuring moet bij de declaratie van de dienstreis van de partner te worden gevoegd.

Vragen

SSP - Vraag over buitenland vergoeding

Hoort bij