COVID 19 - Stages

Het is op dit moment helaas niet mogelijk om stage te lopen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken of ons netwerk van ambassades, consulaten en permanente vertegenwoordigingen. Er zijn vanwege de maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te bestrijden onvoldoende mogelijkheid om de inzet van stagiairs zorgvuldig te borgen. Het ministerie heroverweegt in het najaar van 2020 de stagestop in de hoop dat de situatie in Den Haag en op de posten het dan weer toelaat om stagiairs hun studieopdracht zonder beperkingen te laten uitvoeren.

Meer informatie:  veelgestelde vagen (Rijksportaal) en actuele stageaanbod.

Nadere informatie voor leidinggevenden van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de tijdelijke stagestop is te vinden op 247 Plaza HR Actueel (Rubriek: Werving, inhuur, stages, uitzendkrachten).