Personeelszaken (HDPO)

De Hoofd Directie Personeel en Organisatie (HDPO) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ondersteunt en adviseert leidinggevenden bij het uitvoeren van hun HR-verantwoordelijkheden en medewerkers bij het inrichten van hun loopbaan.

HDPO behandelt een breed scala aan personeelszaken, niet alleen beleidsmatige onderwerpen zoals medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO), strategische personeelsplanning en personeelsbudgetten, maar ook indiensttredingen, detacheringen en overplaatsingen, gesprekscyclus of vragen over stages en traineeships en bedrijfshulpverlening (BHV).

HDPO en 3W werken samen in de uitvoering van beleid. Meer informatie kunt u vinden op de Rijksportaalpagina van HDPO. Voor vragen over diensten van HDPO en 3W kunt u contact opnemen met onze Customer Service .