Periodiek Medisch Onderzoek

In het kader van de zorgplicht moet de werkgever medewerkers die op dienstreis gaan naar landen die een ander medisch risicoprofiel hebben dan Nederland, goed voorlichten en begeleiden. Een van de diensten die 3W biedt, is het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO).

Voor wie?

Met alle klanten van 3W zijn afspraken gemaakt over de producten en diensten die zij afnemen; deze zijn vastgelegd in een Dienstverleningsafspraak ( DVA).

Per opdrachtgever zal het PMO door 3W worden ingepland in overleg met de medisch adviseur BZ en de afdelingen die bij de opdrachtgever verantwoordelijk zijn voor (de gezondheid van) de reizigers.

Toelichting

De dienst omvat het uitvoeren van het tweejaarlijkse PMO om de effecten van eventuele gezondheidsrisico's te meten (en waar nodig te behandelen).

Vragen

SSP - Vraag over voorbereiding plaatsing