Medische vraagbaak

Op een aantal posten kunnen uitgezonden medewerkers helaas niet zonder meer vertrouwen op het oordeel, advies of behandeling van lokale artsen. Om deze reden werkt 3W samen met Eurocross Assistance. Uit deze samenwerking is de medische vraagbaak ontstaan.

Voor wie?

3W bepaalt welke posten in aanmerking komen voor deze medische vraagbaak, en heeft de betreffende posten individueel geïnformeerd.

Toelichting

Wanneer men in een situatie terechtkomt waarbij medisch advies is gewenst en men, naast de lokale zorgverlener, de mening wil horen van een arts in Nederland, kunt u contact opnemen met de vraagbaak. Eurocross heeft artsen in dienst die u kunnen voorzien van een ‘second opinion’. Ook als u medische vragen heeft over de lokale mogelijkheden voor wat betreft uw zorgvraag (u heeft bijvoorbeeld een vraag over de kwaliteit van het lokale ziekenhuis) kunt u terecht bij deze vraagbaak.

Voorwaarden

Onderstaande personen kunnen contact opnemen met de vraagbaak:

  • Op de post geplaatste uitgezonden medewerkers of de op de post verblijvende partners/kinderen.
  • Niet op de standplaats woonachtige partners/kinderen die de post bezoekt in het kader van gezinshereniging.
  • Ambtenaren die de post bezoeken in het kader van een dienstreis.(Indien als gevolg van het consult met de medische vraagbaak blijkt dat er medisch moet worden gerepatrieerd, moet dit worden georganiseerd door de verzekeringsmaatschappij waar de reisverzekering is afgesloten.)

  • Lokaal aangenomen medewerkers die buiten hun eigen standplaats verblijven in het kader van een dienstreis. (Indien als gevolg van het consult met de medische vraagbaak blijkt dat er medisch moet worden gerepatrieerd, moet dit worden georganiseerd door de verzekeringsmaatschappij waar de reisverzekering is afgesloten.)

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de medische vraagbaak van Eurocross Assistance, via 00 31 (0) 71-524 3555.