Medisch onderzoek vanwege verblijf in het buitenland

Bij uitzending naar het buitenland bestaan extra risico’s ten opzichte van verblijf in Nederland. Denk daarbij bijvoorbeeld aan infecties, ander klimaat, reizen door tijdzones, veiligheid en werkdruk. Daarnaast zijn medische faciliteiten niet overal op Nederlands niveau. Deze risico’s zijn aanwezig bij plaatsing in een 'niet-westers' land.

Voor wie?

Alle uitgezonden medewerkers en hun gezinsleden.

In het kader van de zorgplicht van de werkgever krijgen u en eventueel meereizende gezinsleden (partner en/of kinderen waarvoor u op grond van de ACRU een buitenlandvergoeding ontvangt) een medisch onderzoek bij KLM Health Services (KLMHS) en vaccinaties aangeboden op het moment dat u naar een 'niet-westers' land vertrekt en/ of daaruit terugkeert. U als werknemer heeft de verantwoordelijkheid van deze dienst gebruik te maken.

Toelichting

Met het oog op eventuele risico’s is voor het onderzoek de volgende inhoud vastgesteld:

 1. Algemene vragenlijst gezondheid.
 2. Basale biometrie (lengte, gewicht, Body Mass Index, bloeddruk, gezichtsvermogen).
 3. ECG ('hartfilmpje'): onder de 40 jaar uitsluitend op indicatie en boven de 40 routinematig.
 4. Vraaggesprek met de onderzoeksarts.
 5. Oriënterend lichamelijk onderzoek door arts (géén borst- of inwendig onderzoek).
 6. Laboratoriumonderzoek (lab) bloed: standaard bloedbeeld en leverfuncties.
 7. Lab urine: sediment (eiwit en tekenen infectie), glucose (diabetes).
 8. Lab: extra onderzoeken op specifieke indicatie (worminfecties, bloedgroepbepaling indien niet bekend, bepaling geldigheid van vaccinaties, etc.).
 9. Tuberculose: screening na langdurig verblijf in risicogebied en zo nodig verwijzing naar GGD voor nadere diagnostiek en/of vaccinatie.
 10. Consult Travel clinic: vaccinaties, malariapreventie, overige voorlichting conform richtlijnen Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).

Als tijdens het onderzoek afwijkingen worden gevonden, wordt zo nodig verwezen naar een specialist voor nader onderzoek/behandeling. Na een verwijzing is het normale wettelijk eigen risico van de zorgverzekering voor u van toepassing. Dit wordt niet door uw werkgever gedekt.

Er wordt geen onnodig onderzoek gedaan (er wordt bijvoorbeeld niet routinematig getest op Hepatitis B of HIV-infectie).

Onderzoeksprocedure

Na het maken van de afspraak ontvangt u een uitnodiging met datum, tijd, locatie en routebeschrijving, een akkoordverklaring voor het versturen van de uitslag  naar de medisch adviseur (arts) van 3W (zie ook onder 'privacy'), een vragenlijst en een intakeformulier voor de Travel Clinic.

 • Vergeet niet een legitimatiebewijs en uw vaccinatieboekje mee te nemen.
 • De doktersassistent verricht de biometrie. Er wordt bloed en urine afgenomen.
 • Daarna volgt een gesprek en lichamelijk onderzoek bij de onderzoeksarts.
 • Aansluitend op het bezoek aan de arts kunt u in de Travel Clinic terecht voor eventueel benodigde vaccinaties, malaria-adviezen en overige preventieve voorlichting.
 • Twee tot drie weken na het onderzoek ontvangt u de volledige rapportage op het adres dat u daarvoor heeft opgegeven.

Afspraak maken

Een afspraak maken kan via KLM Health Services. Het is raadzaam om vier weken of langer van tevoren contact op te nemen voor een afspraak. Dit is van belang om vaccinatieseries nog tijdig in Nederland af te ronden.

Voor vragen kunt u ook terecht bij KLM Health Services.

Privacy

De KLMHS meldt haar eindadvies 'geschikt/ ongeschikt' altijd aan de medisch adviseur van 3W. Wanneer u dit niet wilt moet u zich terugtrekken uit de onderzoeksprocedure. Welke consequenties deze eventuele terugtrekking heeft, is tussen u en uw werkgever, maar het kan betekenen dat uw plaatsing niet zal doorgaan.

De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van  het onderzoek en het definitieve eindoordeel over geschiktheid voor uitzendingen ligt bij de medisch adviseur van BZ.

KLMHS deelt inhoudelijke informatie uit de onderzoeken uitsluitend met de medisch adviseur van BZ indien u daarvoor tijdens het onderzoek uw expliciete, schriftelijke toestemming heeft gegeven door het tekenen van een akkoordverklaring. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om overleg of plaatsing op een post wel verstandig is als er sprake is van bepaalde aandoeningen. Medische voorzieningen zijn immers niet overal ter wereld kwalitatief even goed of beschikbaar.

U moet hierbij wel bedenken dat de werkgever voor een aantal uitzendingen (denk aan: SCOT’ers en hoog-risico posten) heeft bepaald dat een keuringsrapport om veiligheidsredenen altijd beschikbaar moet zijn voor de medisch adviseur van BZ.

Komt u er niet uit?

Stel uw vraag via ons Self Service Portal of neem contact met ons op.