Wijzigen persoonsgegevens

Als u verhuist naar het buitenland in verband met een plaatsing of terugkeert naar Nederland, geef dan zo snel mogelijk uw nieuwe adres door.

Voor wie?

Indien uw organisatie is aangesloten bij P-Direkt dat kunt u zelf een adreswijziging doorgeven in het P-Direktportaal. Is uw organisatie nog niet aangesloten bij P-Direkt? Geef dan uw adreswijziging door aan de personele administratie van uw organisatie.

Doorsturen post BZ-ers

Bij een verhuizing naar de buitenlandse post hoeft u geen adreswijziging door te geven ten behoeve van het doorsturen van de post. Uw post wordt gestuurd aan het unieke locatienummer van de post, zodat u daar post ontvangt. Het is wel van belang dat u zelf tijdig adreswijzigingen doorgeeft aan privécontacten. Voor het ontvangen van privépost zijn specifieke richtlijnen.

Bij een verhuizing van een post terug naar Nederland, is het van belang dat u wel zelf zo snel mogelijk het nieuwe adres doorgeeft. Dit kan met het formulier wijzigingen persoonsgegevens in SSP (beschikbaar voor BZ’ers). Op deze manier wordt uw post tijdig en op het juiste huisadres bezorgd.

Daarnaast komt u alleen in aanmerking voor een reiskostenvergoeding of een OV-abonnement i.v.m. woon-werkverkeer als uw adres bekend is bij de personeelsadministratie. Dit mag ook een tijdelijk woonadres zijn.

Aanvragen

Onderstaande link leidt u naar het Self Service Portal (SSP), een https-pagina die bereikbaar is indien u bent aangelogd op een rijkswerkplek (thuis of op kantoor). Binnen het portaal bent u bekend bij ons. U kunt dit controleren door rechtsboven te klikken op uw profiel. Hierdoor weet u dat uw gegevens vertrouwd worden behandeld.
SSP - Tussentijdsvertrek en -aankomstmelding kind

Vragen

SSP - Vraag over internationale verhuizing bij overplaatsing