Verzekeren transport en opslag

3W faciliteert de verzekering van de boedel en auto die wordt verhuisd of in opslag wordt gegeven en motorvoertuigen die worden getransporteerd tegen schade, verlies en diefstal.

Verzekering boedel

De hoogte van de verzekering van de boedel is €2500,- per m3 boedel. Verzekerd is de vervangingswaarde van de boedel conform de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

Verzekering auto

Onder de verzekering voor de auto valt het volgende:

  • Bij het transporteren van een nieuwe auto (met kenteken jonger van 2 maanden voor verzending en minder dan 500 km op de teller) is de auto verzekerd tegen vervangingswaarde. De vervangingswaarde is de aanschafwaarde tot maximaal €46.570,- + de kosten om de auto op de gewenste bestemming te krijgen.
  • Bij het transporteren van gebruikte auto’s (kenteken ouder dan 2 maanden voor verzending en meer dan 500 km op de teller), is de auto verzekerd tegen de dagwaarde op bestemming. De dagwaarde wordt bepaald aan de hand van algemeen gebruikte gidsen, te vermeerderen met de kosten om de auto op de gewenste bestemming te krijgen.
  • Indien belanghebbende echter in geval van total loss een nieuwe auto voor minder dan de dagwaarde taxfree kan aanschaffen, dan is de verzekerde waarde de laagste van de taxfree nieuwwaarde of de dagwaarde, vermeerderd met de kosten om de auto op de bestemming te krijgen.
  • Krassen, vegen en deukjes worden vergoed als er bij inlevering en afhalen een 'car condition report' is opgemaakt en getekend door de eigenaar en de verhuizer c.q. vertegenwoordigers van dezen. De schade-uitkering voor auto’s kan nooit hoger zijn dan de verzekerde waarde op het certificaat.

Aanvragen

Deze verzekering voor transport en opslag hoeft u niet aan te vragen. Voor BZ-medewerkers en attaché’s wordt de verzekering standaard geleverd bij uw internationale verhuizing.

Vragen

SSP - Vraag over internationale verhuizing bij overplaatsing

Voorwaarden

Deze verzekering voor transport en opslag geldt bij verhuizingen die worden uitgevoerd door een internationaal verhuisbedrijf op grond van de ACRU.