Tijdelijke huisvesting medewerkers

Medewerkers die op bezoek zijn of aankomen op een post kunnen gebruik maken van de regeling 'Tijdelijke huisvesting medewerkers'.

Voor wie?

Deze informatie is bedoeld voor uitgezonden medewerkers en operationeel managers die werkzaam zijn bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Toelichting

Onder tijdelijke huisvesting wordt verstaan het type huisvesting (bijvoorbeeld hotel, hotel appartement) dat wordt gebruikt door medewerkers voor korte bezoeken (dagen, weken) en kort verblijf (een paar maanden, ook wel bekend als ‘short stay’).

Meer informatie over de richtlijn ‘Tijdelijke huisvesting medewerkers’ vindt u op de pagina Temporary accommodation op het Rijksportaal.