Huren dienstwoningen

Het huren van dienstwoningen vindt plaats op basis van het huurbeleid. 3W beoordeelt huurcontracten en kan voor ondersteuning zorgen bij het opstellen van huurovereenkomsten.

Voor wie?

Deze informatie is bedoeld voor uitgezonden medewerkers en operationeel managers die werkzaam zijn bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Toelichting

De werkgever voorziet de uitgezonden medewerkers in een dienstwoning op locatie. In de meeste gevallen wordt een dienstwoning voor de duur van de uitzending van de medewerker op de lokale markt gehuurd. Per definitie lopen de kosten voor huisvesting per land en per stad sterk uiteen. Deze verschillen kunnen de individuele medewerker niet worden aangerekend. Daarom is bepaald dat de werkelijke huurlasten en kosten voor gebruik van lokale nutsvoorzieningen voor rekening van BZ komen. Dat betekent echter niet dat huisvesting voor medewerkers in het buitenland kosteloos is. Conform het DBZV 2018 vindt bij elke uitgezonden medewerker t.b.v. de huisvestingslasten maandelijks een inhouding plaats op de buitenlandvergoeding ter grootte van een percentage van het netto salaris.

Servicekosten
Met ingang van 1 juli 2019 wordt een forfaitaire regeling ingevoerd voor servicekosten en lokale heffingen voor dienstwoningen van 2,5% van het nettosalaris. Dit bedrag wordt maandelijks ingehouden op het totale bedrag van de buitenlandvergoedingen. De huidige regeling op basis van betaling door de ambtenaar van de werkelijke kosten is vanaf die datum niet meer van toepassing.

Op de pagina Staff accommodation abroad op het Rijksportaal vindt u alle informatie over het huren van dienstwoningen.

Procedure
Als een geschikte woning binnen de huurnorm is gevonden, dan stuurt de operationeel manager (of huisvestingsambtenaar) van de post het concept-huurcontract*, de AirInc huurnorm, de geparafeerde en getekende 'Bewonersverklaring' via SSP ter beoordeling naar 3W. Pas na goedkeuring door 3W kan de overeenkomst worden aangegaan.

* Een voorbeeld van een standaard huurcontract in meerdere talen vindt u op het RIjksportaal op de pagina Staff accommodation abroad (onderaan in de rechterkolom).

Voorwaarden

Huurcontracten voor dienstwoningen worden altijd aangegaan conform de lokale wet- en regelgeving op naam van de Staat der Nederlanden, dus niet op de naam van de bewoner. Voorbeelden in meerdere talen vindt u op het Rijksportaal.

Te allen tijde moet worden voorkomen dat wordt meegewerkt aan belastingontduiking door de verhuurder/eigenaar. Lees de 'Verplichte aanwijzing: Integriteit en huurcontracten' op het Rijksportaal.

Doorlooptijden

De doorlooptijd is afhankelijk van de omvang, complexiteit, lokale omstandigheden etc. en verschilt per product of dienst.

Aanvragen
SSP - Aanvraag (verplichte) goedkeuring omtrent dienstwoningen
Vragen

SSP - Alle vragen over huur dienstwoningen