Veelgestelde vragen (FAQ) over dienstauto's

Op deze pagina staan de 'frequently asked questions' over het gebruik van dienstauto's ten behoeve van rijksambtenaren die in het buitenland wonen.

Voor wie?

Deze informatie is bestemd voor personen die werkzaam zijn bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Hoe zit het met het verzekeren van de dienstauto?
De hoofdregel is dat het rijk zich niet verzekert maar eigen risicodrager is, tenzij het wettelijk verplicht is een verzekering te sluiten of in een bijzonder geval. Het is niet gebruikelijk dat de post voor de dienstauto een verzekering sluit, tenzij de post daartoe op grond van lokale wetgeving verplicht is. Dat is vaak een lokale WA verzekering.

Is een vrijwaringbewijs nodig bij de verkoop van dienstauto's?
Jazeker.

Wie mogen een dienstauto ‘algemeen gebruik’ besturen en wie of wat mag er in vervoerd worden?
Het gebruik is afhankelijk van wat er in de WA verzekeringspolis over is opgenomen; welke afspraken er met de verzekeringsmaatschappij werden gemaakt. Denk daarbij ook aan passagiers. Los hiervan kunnen de intern gemaakte afspraken (behoudens het hieronder gemelde) een (essentiële) rol spelen.

Wat zijn de regels voor het gebruikmaken van een dienstauto?
Voor een Consulaat Generaal:
In de regeling dienstvervoer wordt beschreven dat er geen dienstauto voor de CdP’s van consulaten-generaal meer wordt geleverd. Wel kunnen de kantoren van de CG’s beschikken over een auto ten behoeve van de kanselarij (algemeen gebruik). Deze auto staat ter beschikking van al het personeel voor werk gerelateerd noodzakelijk transport.

Volgens de regelgeving (ACRU transportvergoeding), krijgt de uitgezonden ambtenaar een forfaitaire Transport Vergoeding (TV) als onderdeel van de buitenlandvergoeding voor 10.000 kilometer op jaarbasis voor de zakelijke kilometers (inclusief woon-werkverkeer) met zijn eigen auto, taxi of openbaar vervoer. Ook CdP’s van consulaten-generaal ontvangen een volledige vergoeding.

Voor het gebruik van de auto kanselarij (algemeen gebruik) door de CdP of zijn medewerkers voor zakelijke ritten binnen de standplaats moet dus een kilometervergoeding in rekening worden gebracht.

Het is niet toegestaan om de dienstauto kanselarij (algemeen gebruik) van een CG in te zetten voor woon-werkverkeer van de CdP of andere medewerkers. Het wordt aanbevolen om de auto op een veilige locatie bij de kanselarij te parkeren zodat hij steeds voor algemeen gebruik beschikbaar is.

Voor een Ambassade:
CDP’s van Ambassades hebben nog wel een dienstauto CdP. Zij worden daarom gekort op de transportvergoeding (TV). Vanwege deze korting mogen zij de dienstauto gebruiken voor woon-werkverkeer en zakelijke afspraken. Er wordt dan geen kilometervergoeding in rekening gebracht. Voor privé-gebruik moeten zij wel de kilometervergoeding betalen.

Voor overige medewerkers geldt dat zij volgens de regelgeving (ACRU, transportvergoeding), een forfaitaire Transport Vergoeding (TV) krijgen als onderdeel van de buitenlandvergoeding t.b.v. gebruik eigen auto, taxi of openbaar vervoer. Voor het gebruik van de dienstauto door medewerkers voor zakelijke ritten binnen de standplaats moet dus de kilometervergoeding in rekening worden gebracht.

Het is niet toegestaan om de dienstauto van een Ambassade in te zetten voor privéritten of woon-werkverkeer. Het wordt aanbevolen om de auto op een veilige locatie bij de kanselarij te parkeren zodat hij steeds voor algemeen gebruik beschikbaar is.

Wat is de te betalen vergoeding bij gebruik dienstauto voor privéritten?
Conform ACRU krijgt het uitgezonden personeel dat niet over een eigen dienstauto beschikt, in de buitenlandvergoeding een transportvergoeding toegekend ter bestrijding van de kosten van met de functie-uitoefening verband houdend vervoer op de standplaats, al dan niet met de eigen auto. Indien een dienstauto door dit personeel wordt gebruikt voor zakelijke of privé ritten binnen de standplaats dan bedraagt de te betalen vergoeding aan de Post € 0,28 per kilometer.