Dienstauto's

Via DHF kan door de post een aanvraag voor vervanging van een dienstvoertuig (dienstauto) worden ingediend.

Procedure

Met ingang van 1 september 2017 is nieuwe regelgeving voor de aanschaf van dienstvoertuigen (dienstauto's) van kracht.

Op het Rijksportaal vindt u de regelgeving en uitleg over de procedure.

Verzekeren

Dienstauto's worden niet All Risk verzekerd, want het Rijk is risicodragend. Indien de lokale wetgeving dat verplicht stelt, dient wel een WA-verzekering worden afgesloten.

Afstoten, inruil of verkopen dienstauto's

Volg de Regeling voor het afstoten van goederen op de post voordat een dienstauto wordt afgestoten (inruilen of verkopen).