Afnameoverzicht

Met alle klanten maakt 3W afspraken over welke producten en diensten zij afnemen. Deze afname leggen we vast in een Dienstverleningsafspraak ( DVA).