Verenigde Staten van Amerika

Voor het reizen naar Verenigde Staten van Amerika is een visum vereist.

Voor wie?

Het Consulair Dienstencentrum (CDC) bemiddelt bij de aanvragen van visa voor alle internationale reizen naar visumplichtige landen voor de gehele rijksoverheid, het Koninklijk Huis en de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hierbij geldt dat het CDC enkel bemiddelt bij diplomatieke, officiële en service visa.

Visumvereisten

 • 1 aanvraagformulier
 • 1 recente digitale pasfoto (kleur, 5x5 cm, witte achtergrond), geüpload in het DS-160 formulier. U krijgt de bevestiging als Pdf-bestand via de e-mail. Print dit bestand uit.

 • 1 recente pasfoto (kleur, 5x5 cm, witte achtergrond)

 • Let op: brillen zijn niet toegestaan op de pasfoto’s.

 • Geldig paspoort

 • Uitnodiging, indien daarvan sprake is

Alleen bij plaatsing en indien er sprake is van een huwelijk:

 • Kopie huwelijksakte (geldt voor huwelijkspartners die geen echtgenootvermelding in het paspoort hebben staan).

Aanvullende documenten

 • Bij dienstreis: Bemiddelingsbrief van de werkgever (met uitzondering van BZ-medewerkers)
 • Bij plaatsing: Kopie definitief plaatsingsbesluit
 • Bij detachering: Kopie definitieve detacheringsovereenkomst
 • Bij stage: Kopie definitieve stageovereenkomst

Bijzonderheden

Type visa:

A-1

 • Bij plaatsing op een post (ambassade/CG)

A-2

 • Bij officieel bezoek aan de VS/Amerikaanse instellingen
 • Bij besprekingen/conferenties met/van Amerikaanse autoriteiten
 • Bij bezoek aan onze posten
 • Bij stage op onze posten
 • Bij detachering op onze posten/Amerikaanse instellingen
 • Voor uitgezonden administratief/lokaal aangenomen medewerkers op onze posten

G-1

 • Bij plaatsing bij de Permanente Vertegenwoordiging VN in New York
 • Bij stage bij de Permanente Vertegenwoordiging VN in New York
 • Voor uitgezonden administratief/lokaal aangenomen medewerkers bij de Permanente
 • Vertegenwoordiging VN in New York

G-2

 • Bij bezoeken aan de VN/Wereldbank/IMF of andere internationale instellingen in de VS

Nato-2

 • Bij plaatsing van medewerkers van het ministerie van Defensie in de VS.

Opmerkingen

 • bij dienstreizen naar de VS vraagt u altijd een officieel visum (A, G of NATO) aan. Dit visum is vijf jaar geldig.
  Het Amerikaanse consulaat adviseert u om geen ESTA aan te vragen, omdat de ESTA niet geschikt is voor officiële dienstreizen. De ESTA is bedoeld voor zakelijke doeleinden in overeenstemming met een B-1/B-2 visum.
 • Mocht het uploaden van de pasfoto niet lukken, dan kunt u hieraan voorbijgaan mits de fysieke pasfoto wordt overgelegd bij indiening van de aanvraag.
 • Mocht u een verkeerd type (officieel) visum hebben aangevraagd en de aanvraag is al online ingediend, dan hoeft u het online aanvraagformulier niet opnieuw in te vullen. Op denote verbale van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt het juiste type visum vermeld.
 • Let op: Heeft u een B-1/B-2 visum aangevraagd en dient u de aanvraag in bij de 3W visumbalie? U krijgt uw aanvraag retour met het verzoek om alsnog een officieel visum (A, G of NATO) aan te vragen. U moet het DS-160 formulier opnieuw online invullen en het juiste type visum aanvragen.
 • Heeft u zowel de Amerikaanse als de Nederlandse nationaliteit? Dan moet u op een Amerikaans paspoort de VS inreizen.
 • Militairen kunnen op vertoon van een geldig paspoort, Defensiepas en de NAVO Reiswijzer de VS inreizen. Zij hoeven geen visum aan te vragen. Let op: dit geldt alleen bij dienstreizen.
 • Bij plaatsing in de VS dient een visum te worden aangevraagd.
 • Indien u in het bezit bent van een ongeldig paspoort mét een geldig visum, dan hoeft u geen nieuw visum aan te vragen. Wanneer u op dienstreis gaat, neemt u zowel het ongeldige paspoort (met het geldige visum) als een geldig paspoort mee. Let op: het visum dient intact te zijn.

Let op bij plaatsing: partners van gelijk geslacht komen direct in aanmerking voor hetzelfde type visum als de uitgezonden ambtenaar. Geen aanvullende documenten zijn vereist.

Let op bij plaatsing: samenlevingscontracten en geregistreerd partnerschapsaktes worden niet (h)erkend door de Amerikaanse autoriteiten, enkel huwelijksaktes. Samenwonende, (on)geregistreerde partners van uitgezonden ambtenaren dienen derhalve online via het DS- 160 formulier een B-1/B-2 visum aan te vragen. Zie de visumvereisten voor het B-1/B-2 visum hieronder.

Let op: bent u na 1 maart 2011 in Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië, Sudan of Syrië geweest voor toeristische of officiële doelen? En gaat u voor een privéreis naar of een transit via de VS reizen? Dan heeft u twee mogelijkheden om toegang tot de VS te krijgen:

 • een ESTA of
 • een B-1/B-2 visum.

ESTA
Sinds dit jaar kunnen ook ambtenaren van de Nederlandse overheid die in bovengenoemde landen zijn geweest voor toeristische of officiële doelen een ESTA aanvragen (voorheen werden ESTA-aanvragen afgewezen). Er is een optie om aan te vinken dat u voor officiële doelen naar die landen bent geweest. Vink deze optie altijd aan! De ESTA wordt voor twee jaar afgegeven en kost $ 14 bij goedkeuring.

 • Let op: de kans bestaat dat de ESTA alsnog wordt afgewezen. U dient in dat geval een B-1/B-2 visum aan te vragen.

B-1/B-2 visum
Het Amerikaanse consulaat adviseert u om een B-1/B-2 visum aan te vragen. Dit visum is tien jaar geldig met meerdere inreizen én geschikt voor toeristische doelen. 3W bemiddelt niet bij deze aanvragen.

Hieronder de visumvereisten:

 • 1aanvraagformulier. U krijgt de bevestiging als Pdf-bestand per e-mail. Print dit bestand uit.
 • 1 recente digitale pasfoto (kleur, 5x5 cm, witte achtergrond), geüpload in het DS-160 formulier.
 • Let op: brillen zijn niet toegestaan op de pasfoto’s
 • 1 recente pasfoto (kleur, 5x5 cm, witte achtergrond)
 • Geldig nationaal paspoort
 • Nadat u het aanvraagformulier heeft ingevuld, dient u kosten à € 140 te voldoen en een afspraak in te plannen bij het Amerikaanse consulaat voor een interview. Dit kan via de link van het DS-160 formulier: als het goed is, kunt u inloggen met uw inloggegevens en de betaling verrichten (zie statement hieronder).
 • Note: Electronically submitting your DS-160 online applications the FIRST STEP in the visa application process. The next step is to review the internet page of the embassy or consulate where you plan to apply for your visa. Most visa applicants will need to schedule a visa interview, though some applicants may qualify for visa renewal. The embassy or consulate information may include specific local instructions about scheduling interviews, submitting your visa application, and other frequently asked questions.
 • Zie de verdere informatie over de procedure.
 • De doorlooptijd bedraagt ± 5 werkdagen of langer.