China

Voor het reizen naar China is een visum vereist.

Voor wie

Het Consulair Dienstencentrum (CDC) bemiddelt bij de aanvragen van visa voor alle internationale reizen naar visumplichtige landen voor de gehele rijksoverheid, het Koninklijk Huis en de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hierbij geldt dat het CDC enkel bemiddelt bij diplomatieke, officiële en service visa.

Visumvereisten

 • 1 aanvraagformulier. U print dit formulier uit en u plaatst uw handtekening op dit formulier. Het formulier bevat heel veel vragen, neem hiervoor uw tijd om het in te vullen. Bij vragen over uw inkomen kunt u “n/a” vermelden.
 • 1 recente pasfoto (kleur, witte achtergrond)
 • Paspoort - Het paspoort dient minstens 6 maanden geldig te zijn
 • Kopie houderpagina paspoort
 • Kopie dienststempel (paspoort) - De stempel plaatst de 3W visumbalie in het nationale paspoort. Indien u al een dienststempel in het paspoort heeft: deze dient minstens 6 maanden geldig te zijn
 • Uitnodiging, indien daarvan sprake is

Houders van een diplomatiek paspoort vragen bij plaatsing een diplomatiek visum aan, houders van een nationaal of dienstpaspoort een service visum.

Aanvullende documenten

 • Bij dienstreis: Bemiddelingsbrief van de werkgever (met uitzondering van BZ-medewerkers)
 • Bij plaatsing: Kopie definitief plaatsingsbesluit (geldt ook voor BO-ers!)
 • Bij detachering: Kopie definitieve detacheringsovereenkomst
 • Bij stage: Kopie definitieve stageovereenkomst

Bijzonderheden

Diplomatiek paspoort

 • Vrijgesteld van het visumvereiste bij verblijf tot 3 maanden binnen een periode van 6 maanden (met ingang van 3 maart 2016).
 • Dit geldt enkel bij dienstreizen. Bij plaatsing vraagt u een diplomatiek visum aan in verband met de aanmelding bij de lokale autoriteiten. Houd rekening met een langere doorlooptijd: bij plaatsing behandelt de afdeling Protocol van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken de visumaanvraag en geeft autorisatie af aan de Chinese ambassade voor afgifte van het diplomatieke W-visum.

Nationaal of dienstpaspoort

 • Met ingang van 5 april 2017 dient u als houder van een (titulair) dienstpaspoort zelf de aanvraag in bij de ambassade i.v.m. afname van de biometrie. U haalt eerst een note verbale op bij de 3W visumbalie, daarna kunt u op werkdagen tussen 11.00 en 12.00 uur de aanvraag indienen bij de consulaire afdeling van de ambassade. Zodra het visum is toegekend, haalt u ook zelf het paspoort op bij de ambassade.

 • Het paspoort mag geen visum of stempels van Taiwan bevatten. Indien het paspoort wél een visum of stempel van Taiwan bevat, dan moet u een schoon paspoort overleggen (evt. een 2e paspoort).
 • Er worden geen visa met meerdere inreizen afgegeven, wél met dubbele inreizen (double entry service visa).
 • Stagiairs kunnen een double entry service visa aanvragen indien zij China in- en uit moeten reizen, bijvoorbeeld omdat zij voor tentamens in Nederland moeten zijn. Dit kunnen zij aangeven op het aanvraagformulier. Een voorwaarde is dat zij binnen die twee periodes van 90 dagen in China verblijven. Tip: verzoek de 3W medewerker om melding te maken van het double entry service visa op de note verbale.
 • Gaat u voor toeristische doelen naar China en heeft u nog een dienststempel in hetpaspoort? Dan moet de dienststempel ongeldig worden gemaakt bij de 3W visumbalie.