Bangladesh

Voor het reizen naar Bangladesh is een visum vereist.

Voor wie?

Het Consulair Dienstencentrum (CDC) bemiddelt bij de aanvragen van visa voor alle internationale reizen naar visumplichtige landen voor de gehele rijksoverheid, het Koninklijk Huis en de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hierbij geldt dat het CDC enkel bemiddelt bij diplomatieke, officiële en service visa.

Visumvereisten

 • 1 aanvraagformulier
 • 1 recente digitale pasfoto (kleur, JPEG-formaat), geüpload in het aanvraagformulier
 • 3 recente fysieke pasfoto’s (kleur, identiek, witte achtergrond)
 • Paspoort - Het paspoort dient minstens 6 maanden geldig te zijn bij uitreis en twee blanco pagina’s te bevatten
 • Kopie houderpagina paspoort
 • Vluchtschema
 • Uitnodiging, indien daarvan sprake is

Machine Readable Visa (MRV)

 • Vraag een Machine Readable Visa (MRV) online aan en dient daarvoor documenten te uploaden in het online aanvraagsysteem.
 • Bij de 3W visumbalie overlegt u alleen een uitdraai van het aanvraagformulier (ondertekend!), 2 recente pasfoto’s en het paspoort.

Aanvullende documenten

 • Bij dienstreis: Bemiddelingsbrief van de werkgever (met uitzondering van BZ-medewerkers)
 • Bij plaatsing: Kopie definitief plaatsingsbesluit
 • Bij detachering: Kopie definitieve detacheringsovereenkomst
 • Bij stage: Kopie definitieve stageovereenkomst