Afghanistan

Voor het reizen naar Afghanistan is een visum vereist.

Voor wie?

Het Consulair Dienstencentrum (CDC) bemiddelt bij de aanvragen van visa voor alle internationale reizen naar visumplichtige landen voor de gehele rijksoverheid, het Koninklijk Huis en de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hierbij geldt dat het CDC enkel bemiddelt bij diplomatieke, officiële en service visa.

Vereisten visumaanvraag

 • 1 aanvraagformulier: nationaalpaspoort of diplomatiek paspoort
 • 1 recente pasfoto (kleur, witte achtergrond)
 • Paspoort. Het paspoort dient minstens 6 maanden geldig te zijn bij uitreis
 • Kopie houderpagina paspoort
 • Uitnodiging, indien daarvan sprake is

Aanvullende documenten

 • Bij dienstreis: Bemiddelingsbrief van de werkgever (met uitzondering van BZ-medewerkers)
 • Bij plaatsing: Kopie definitief plaatsingsbesluit

Bijzonderheden

 • De aanvraag moet minimaal een maand voor vertrek worden ingediend!
 • Een spoedaanvraag heeft een doorlooptijd van 15 werkdagen. Er dient een  goede onderbouwing te worden gegeven voor de urgentie.
 • Advies 3W: (reguliere) visumaanvraag vijf weken voor vertrek indienen bij de 3W visumbalie, spoedaanvraag drie weken voor vertrek.
 • Het visum wordt standaard afgegeven voor de duur van 30 dagen en kan ter plekke worden verlengd.
 • Militairen hoeven geen visum aan te vragen ten behoeve van de missie Resolute Support (RS).
 • In overeenstemming met de Status of Forces Agreement  (SOFA) zijn een NAVO Reiswijzer, een kopie van de SOFA, een Defensiepas en een geldig paspoort voldoende.
 • Indien u in het bezit bent van een ongeldig paspoort mét een geldig visum, dan hoeft u geen nieuw visum aan te vragen. Wanneer u op dienstreis gaat, neemt u zowel het ongeldige paspoort (met het geldige visum) als een geldig paspoort mee.