Visumbemiddeling

Het Consulair Dienstencentrum (CDC) bemiddelt bij de aanvragen van visa voor alle internationale reizen naar visumplichtige landen voor de gehele rijksoverheid, het Koninklijk Huis en de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hierbij geldt dat het CDC enkel bemiddelt bij diplomatieke, officiële en service visa.

COVID-19

Vanwege COVID-19 kunnen er reisbeperkingen zijn. Als u naar een post reist is het verstandig ook met hen contact op te nemen.

Indien u een visum aanvraagt, kan het zijn dat er van de bestaande visumvoorwaarden wordt afgeweken.

Visumbemiddeling

3W kan informatie geven over de noodzaak voor een visum voor het bezoeken van een land. In veel gevallen gaat dit on-line. Zoniet, dan bemiddelt het CDC. U kunt dan het visumaanvraagformulier zelf, volledig en juist invullen en alle vereiste documenten voor de aanvraag bij de balie van het Consulair Dienstencentrum (CDC) inleveren. In principe worden er voor de bemiddeling van een visum geen kosten in rekening gebracht, tenzij anders vermeld staat in de visuminformatie bij de bijzonderheden van het betreffende land.

De meeste bezoekers zoeken visuminformatie over:

Voor wie?

Medewerker van de gehele rijksoverheid, het Koninklijk Huis en de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Toelichting

Er zijn landen die via de eigen website géén online visumaanvraagformulier aanbieden. Alleen voor die landen vindt u de visumaanvraagformulieren onderaan deze pagina. Elk land heeft zijn eigen type visa en voorwaarden. De visumvereisten kunt u raadplegen in op de pagina Visa Landeninformatie. Per land kunt u ook zien welke documenten u moet overleggen bij plaatsing, detachering of stage, en of er eventuele bijzonderheden zijn.

Kosten van visumbemiddeling

Het CDC belast geen kosten door aan de aanvrager voor de bemiddeling van de diplomatieke, officiële en service visa, tenzij anders vermeld staat in de Visa landeninformatie bij de bijzonderheden van het betreffende land. Deze kosten kunt u declareren als u uw reisdeclaratie indient.

Doorlooptijden

Een visumaanvraag moet u 4 weken voor de beoogde vertrekdatum indienen bij de balie van het CDC. De aanvraag mag ook worden ingediend door een gemachtigde.

De meeste landen hebben een doorlooptijd van 2 tot 3 weken, maar om er zeker van te zijn dat het visum tijdig gereed is, dient het visum minimaal 4 weken voor de beoogde vertrekdatum bij het CDC te zijn aangevraagd. Voor de volgende landen dient rekening gehouden te worden met een langere doorlooptijd, namelijk van circa 5 tot 6 weken:

 • Afghanistan
 • Congo (Kinshasa)
 • Georgië (alleen bij plaatsing)
 • Irak (voornamelijk voor aanvragen in het kader van de Capacity Building Mission Iraq)
 • Iran
 • Myanmar
 • Nigeria
 • Oekraïne (alleen bij plaatsing)
 • Rusland (alleen bij plaatsing)
 • Servië (alleen bij plaatsing)
 • Sudan (afhankelijk van autorisatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Sudan)
 • Vietnam (alleen bij plaatsing).

Veelgestelde vragen

Documenten