Visa bemiddeling

3W kan ook informatie geven over de noodzaak voor een visum voor het bezoeken van een land. Als dat zo is, moet u het visumaanvraagformulier zelf, volledig en juist invullen en alle vereiste documenten voor de aanvraag bij de balie van het CDC inleveren. In principe worden er voor de bemiddeling van een visum geen kosten in rekening gebracht, tenzij anders vermeld staat in de visuminformatie bij de bijzonderheden van het betreffende land.

Voor wie?

Medewerker van de gehele rijksoverheid, het Koninklijk Huis en de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Toelichting

Het Consulair Dienstencentrum (CDC) bemiddelt bij de aanvragen van visa voor alle internationale reizen naar visumplichtige landen voor de gehele rijksoverheid, het Koninklijk Huis en de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hierbij geldt dat het CDC enkel bemiddelt bij diplomatieke, officiële en service visa.

Er zijn landen die via de eigen website géén online visumaanvraagformulier aanbieden. Alleen voor die landen vindt u de visumaanvraagformulieren onderaan deze pagina. Elk land heeft zijn eigen type visa en voorwaarden. De visumvereisten kunt u raadplegen in op de pagina Visa Landeninformatie. Per land kunt u ook zien welke documenten u moet overleggen bij plaatsing, detachering of stage, en of er eventuele bijzonderheden zijn.

Wat zijn de kosten van visa bemiddeling?

Het CDC belast geen kosten door aan de aanvrager voor de bemiddeling van de diplomatieke, officiële en service visa, tenzij anders vermeld staat in de Visa landeninformatie bij de bijzonderheden van het betreffende land. Deze kosten kunt u declareren als u uw reisdeclaratie indient.

Wat is de doorlooptijd?

Een visumaanvraag moet u 4 weken voor de beoogde vertrekdatum indienen bij de balie van het CDC. De aanvraag mag ook worden ingediend door een gemachtigde.

De meeste landen hebben een doorlooptijd van 2 tot 3 weken, maar om er zeker van te zijn dat het visum tijdig gereed is, dient het visum minimaal 4 weken voor de beoogde vertrekdatum bij het CDC te zijn aangevraagd. Voor de volgende landen dient rekening gehouden te worden met een langere doorlooptijd, namelijk van circa 5 tot 6 weken:

 • Afghanistan
 • Congo (Kinshasa)
 • Georgië (alleen bij plaatsing)
 • Irak (voornamelijk voor aanvragen in het kader van de Capacity Building Mission Iraq)
 • Iran
 • Myanmar
 • Nigeria
 • Oekraïne (alleen bij plaatsing)
 • Rusland (alleen bij plaatsing)
 • Servië (alleen bij plaatsing)
 • Sudan (afhankelijk van autorisatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Sudan)
 • Vietnam (alleen bij plaatsing).

Veelgestelde vragen

Wat zijn de visumvereisten per land?
Elk land heeft zijn eigen type visa en voorwaarden. De visumvereisten kunt u raadplegen op de pagina Visa Landeninformatie.

Hoe kan ik in contactkomen met het CDC?
Het adres van het CDC is onderaan de pagina via contact te vinden. De 3W-diplomatieke paspoort- en visumbalie is gesloten op 25, 26 en 27 december 2019 en op 1 januari 2020.

U heeft uw aanvraag niet juist ingevuld, wat nu?
De aanvraag moet compleet en juist worden aangeleverd. Incomplete aanvragen worden niet door het CDC in behandeling genomen.

Waarom en welke contactgegevens moeten van mij of van de persoon die namens mij de het visum aanvraagt, bij het CDC worden achtergelaten?

 • Het achterlaten de contactgegevens is van belang mochten er aanvullende gegevens vertrekt moeten worden, dan kan de CDC de gegevens rechtstreeks bij u of de persoon die u hiervoor gemachtigd heeft, worden opgevraagd.
 • De volgende contactgegevens moeten minimaal bij de CDC worden achterlaten: telefoonnummer; e-mailadres.

Wat is een bemiddelingsbrief?
Een bemiddelingsbrief is een brief van uw werkgever waarin het volgende staat vermeld: welk land en plaats(en) u gaat bezoeken, de reden reis, vertrekdatum, hoe lang u in het bepaalde land verblijft en uw functie.

Documenten