Aanvragen paspoort voor dienstreis

Voor het aanvragen van een diplomatiek- of dienstpaspoort bent u welkom bij de balie van het Consulair Dienstencentrum (CDC).

Voor wie?

Rijksambtenaren die voor één van de landen van het Koninkrijk naar het buitenland reizen, kunnen aanspraak maken op een diplomatiek of dienstpaspoort als en voor zolang de minister van Buitenlandse Zaken dat noodzakelijk acht.

Voorwaarden en aandachtspunten

  • Een volledig ingevuld en ondertekend paspoortaanvraagformulier.
  • Twee pasfoto’s van recente datum (kleur). De pasfoto’s moeten voldoen aan de acceptatie criteria van de fotomatrix.
  • Kopie van een geldig nationaal paspoort of Nederlandse identiteitskaart. Het CDC kan geen kopieën maken van documenten die u voor de aanvraag in moet leveren.
  • Als u al in het bezit bent van een diplomatiek paspoort moet u dit meenemen bij de aanvraag van een nieuw diplomatiek paspoort (dit paspoort moet worden ingeleverd als het nieuwe wordt opgehaald).
  • Ondersteunend memorandum van uw Directeur-Generaal of Directeur (dus geen afdelingshoofd) waaruit blijkt dat u (regelmatig) naar het buitenland moet reizen, met opgave van de betreffende landen en de motivatie waaruit het functionele karakter van het bezit en gebruik van het aangevraagde diplomatieke- of dienstpaspoort blijkt. Als het memorandum via 247Foxy is goedgekeurd, dan moet ook de goedkeuring via Foxy worden toegevoegd.
Aanvragen
Paspoortaanvraagformulier

Wat kost het?

Voor de afgifte van een diplomatiek of dienstpaspoort worden geen kosten berekend.

Doorlooptijden

Als de aanvraag compleet is, is de doorlooptijd voor het vervaardigen van een diplomatiek paspoort/dienstpaspoort maximaal 10 werkdagen.

Heeft u een visum nodig?

Het Consulair Dienstencentrum (CDC) kan informatie geven of een visum noodzakelijk is voor het bezoeken van een land. Bekijk de Visa Landeninformatie.

Het kan zijn dat u het visum zelf on-line moet aanvragen.

Het is ook mogelijk dat de visumaanvraag via het CDC gaat. In dit geval kunnen aanvragen van het diplomatieke paspoort en visum gecombineerd worden. Lees verder.

Let op:
  • Bij plaatsing in het buitenland is vaak een (inreis)visum nodig. Voor veel landen geldt dat dit visum slechts 3 maanden geldig is. Houd dus rekening met deze termijn en met de daadwerkelijke vertrekdatum.
  • Paspoort- en visumaanvragen kunnen bij dezelfde balie van het CDC worden ingediend.
  • Bij de bemiddeling van een visum worden geen kosten in rekening gebracht, tenzij anders vermeld staat in de visuminformatie bij de bijzonderheden van het betreffende land.

Vragen

Meer informatie