Diplomatieke paspoorten en visa

Voor het aanvragen van een diplomatiek- of dienstpaspoort en visumbemiddeling bent u welkom bij de balie van het Consulair Dienstencentrum (CDC).

Voor wie?

Rijksambtenaren die voor één van de landen van het Koninkrijk naar het buitenland reizen, kunnen aanspraak maken op een diplomatiek of dienstpaspoort als en voor zolang de minister van Buitenlandse Zaken dat noodzakelijk acht. Daarnaast bemiddelt 3W bij het verkrijgen van diplomatieke, officiële en service visa.

Diplomatieke en dienstpaspoorten

Diplomatieke paspoorten primair zijn bedoeld voor personen die diplomatieke onschendbaarheid genieten. Niet-diplomaten kunnen een dienstpaspoort aanvragen die ten behoeve van de Nederlandse overheid veelvuldig buitenlandse dienstreizen maken. Als u hier meer over wilt weten, raadpleegt u de achtergrondinformatie. Als rijksambtenaar kunt u een paspoort aanvragen voor een dienstreis of plaatsing in het buitenland.

Voor de afgifte van diplomatieke en dienstpaspoorten wordt door 3W aan een rijksoverheidsorganisatie geen kosten doorbelast.

Visumbemiddeling

3W kan ook informatie geven over de noodzaak voor een visum voor het bezoeken van een land. Kijk hiervoor op de pagina Visa Landeninformatie. Vaak kunt u het visum zelf on-line aanvragen. In andere gevallen bemiddelt het CDC. Als dat zo is, kunt u een visumaanvraagformulier zelf, volledig en juist invullen en alle vereiste documenten voor de aanvraag bij de balie van het Consulair Dienstencentrum (CDC) inleveren. Het aanvragen van een diplomatiek- of dienstpaspoort en een visumaanvraag kunt u dan gecombineerd bij het CDC aanvragen.

In principe worden er voor de bemiddeling van een visum geen kosten in rekening gebracht, tenzij anders vermeld staat in de visuminformatie bij de bijzonderheden van het betreffende land.

De meeste bezoekers zoeken visuminformatie over:

Deze en andere landen vindt u in het Visa Landenoverzicht.