Diplomatieke paspoorten en visa

Nederlanders die voor één van de landen van het Koninkrijk naar het buitenland reizen, kunnen aanspraak maken op een diplomatiek of dienstpaspoort als en voor zolang de minister van Buitenlandse Zaken dat noodzakelijk acht. Daarnaast bemiddelt 3W bij het verkrijgen van diplomatieke, officiële en service visa.

Diplomatieke en dienstpaspoorten

Diplomatieke paspoorten primair zijn bedoeld voor personen die diplomatieke onschendbaarheid genieten. Niet-diplomaten kunnen een dienstpaspoort aanvragen die ten behoeve van de Nederlandse overheid veelvuldig buitenlandse dienstreizen maken.Voor de afgifte van diplomatieke en dienstpaspoorten wordt door 3W aan een rijksoverheidsorganisatie geen kosten doorbelast. Lees verder.

Visa bemiddeling

3W kan ook informatie geven over de noodzaak voor een visum voor het bezoeken van een land. Als dat zo is, moet u het visumaanvraagformulier zelf, volledig en juist invullen en alle vereiste documenten voor de aanvraag bij de balie van het CDC inleveren. Het aanvragen van een diplomatiek- of dienstpaspoort en een visumaanvraag kunt u gecombineerd bij het CDC aanvragen. In principe worden er voor de bemiddeling van een visum geen kosten in rekening gebracht, tenzij anders vermeld staat in de visuminformatie bij de bijzonderheden van het betreffende land. Lees verder.