Privépost

Privépost mag onder bepaalde voorwaarden via de Diplomatieke koeriersdienst verstuurd en ontvangen worden. Verzending vindt plaats volgens het verzendschema van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voor wie?

Nederlands uitgezonden overheidspersoneel en hun gezinsleden.

Toelichting

Het versturen van privépost via de Diplomatieke koeriersdienst beperkt zich tot:

  • Van buitenaf duidelijk herkenbaar als “cruciale” briefpost afkomstig van bank, belastingdienst, gemeente, verzekering, makelaar, notaris, etc.
  • Briefpost zoals persoonlijke brieven, verjaardagskaarten, kerstkaarten.
  • Medicijnen op recept onder bepaalde voorwaarden;
  • Goederen met een medische indicatie, vergezeld van een schriftelijk recept of advies van een (dieren)arts onder bepaalde voorwaarden.
  • Contactlenzen onder bepaalde voorwaarden.
  • Studiemateriaal onder bepaalde voorwaarden.

Privépoststukken dienen voldoende gefrankeerd te zijn. De maximaal toegestane afmetingen per poststuk zijn 38 x 26,5 x 3,2 cm (Nederlands brievenbus formaat).

Een verzoek om een uitzondering op bovengenoemde voorwaarden kunt u - met duidelijke motivatie - voorleggen aan de Directie Bedrijfsvoering van BZ via DBV-HF. Zie voor meer informatie de Richtlijnen Privépost.

Waar moet ik de zending afgeven?

Voor het aanvragen van een verzending vanuit het buitenland naar Nederland neemt u contact op met de Diplomatieke vertegenwoordiging in het land van waar de verzending plaats moet vinden.

Privépost vanuit Nederland kan uitsluitend per post bij de Diplomatieke Koeriersdienst worden aangeboden en dient als volgt geadresseerd te worden:

Naam medewerk(st)er
Naam vertegenwoordiging / Plaatsnaam
Postbus 12200
2500 DD  Den Haag

Wat is de doorlooptijd?

Privépost wordt met de Diplomatic Mail volgens het vooraf vastgesteld verzendschema verzonden en is doorgaans 72 uur later op de plaats van bestemming.

Wordt voor deze dienst kosten doorbelast?

Voor deze dienstverlening worden geen kosten doorbelast. De verzendingen die op basis van een uitzondering zijn verstuurd, kunnen afhankelijk van het volume en gewicht, wel kosten voor worden doorbelast.