Veiligheid

Soms is het nodig om extra veiligheidsmaatregelen te nemen voor een kanselarij, dienstwoning of residentie. Dat kan omdat maatregelen niet meer voldoen, of omdat het veiligheidsniveau verhoogd wordt.

Voor wie?

Deze informatie over veiligheid is bestemd voor functionarissen die zijn geplaatst op een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Toelichting

De mate van (on)veiligheid in een land of stad wordt bepaald door de directie ‘Veiligheid, Crisisbeheersing en Integriteit’ (VCI) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna worden de veiligheidsmaatregelen vastgesteld voor de kanselarij. 3W doet de uitvoering hiervan.

Om te bepalen welke beveiligingsmaatregelen nodig kunnen zijn voor de residentie en dienstwoningen is er een categorie-indeling X, Y en Z. Deze is vastgesteld op basis van de mate van criminaliteit en/of de algemene politieke situatie.

In categorie X (basis risiconiveau) is er sprake van criminaliteit te vergelijken met de gemiddelde Europese hoofdstad maar geen directe dreiging, incidenteel. De voor Nederland gebruikelijke adviezen kunnen als uitgangspunt dienen, zoals: goed hang- en sluitwerk, afsluitbare ramen, buitenverlichting buitendeur, brandveiligheidsvoorzieningen zoals rookmelders. Eventueel en afhankelijk van de aard en ligging van de residentie ook: terreinafscheiding (muur of hek), voordeurtelefoon, extra veiligheidsverlichting, alarminstallatie met doormelding, in bepaalde gevallen braakwerend glas etc.

In categorie Y (structureel verhoogd risiconiveau) is er sprake van hoge (georganiseerde) criminaliteit met evt. fysiek geweld. Politieke onrust en expats zijn specifiek doelwit. Denk aan zwaarder hang- en sluitwerk, intercom, overklimbeveliging op terreinafscheiding, traliewerk of rolluiken voor de ramen, bewaker(s).

In categorie Z (hoogste risiconiveau) is er sprake van zeer hoge criminaliteit, regelmatig fysiek geweld en expats zijn stelselmatig doelwit. Er is mogelijk sprake van een directe dreiging voor Nederlanders. Denk bijvoorbeeld aan een safe haven (traliewerk kooiconstructie in een gedeelte van het huis).

3W levert, in samenwerking met VCI en de post, adviezen over in te zetten maatregelen om de veiligheid te waarborgen en indien nodig te verhogen.

Vragen

SSP -Vraagformulier over veiligheid