Crisismateriaal

Posten in crisisgebieden of in verhoogd risicogebieden worden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken geadviseerd een structurele voorraad aan crisismaterialen in huis te hebben. Denk hierbij vooral aan scherfvesten, scherfwerende brillen, helmen, traangasmaskers of noodvoedselpakketten.

Voor wie?

Deze informatie over crisismaterialen is bestemd voor functionarissen die zijn geplaatst op een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Toelichting

Op het moment dat de post een aanvulling nodig heeft op de crisis voorraad, of dat de bestaande crisismaterialen verouderd, zijn, dan kan je een nieuwe aanvraag indienen met reden van de aanvraag. Veelal is dit in het jaarplan van de Post reeds opgenomen. 3W is het eerste aanspreekpunt voor de post voor aanvragen. De aanvraag wordt mede beoordeeld door een adviseur van directie ‘Veiligheid, Crisisbeheersing en Integriteit’ (VCI).

De noodzakelijke trainingen worden verzorgd door 3W, zodat de materialen veilig en deskundig gebruikt kunnen worden.

Voorwaarden

  • 3W ziet er op toe dat de aanvraag door de klantcontactpersoon van de post is afgestemd met de adviseur VCI of de Crisiscoördinator.
  • De gebruiker voor wie de middelen bedoeld zijn, dient voldoende opgeleid te zijn om met de verstrekte middelen om te gaan.

Aanvragen

SSP - Bestelling beschermingsmiddelen / Order protection equipment

Vragen

SSP - Vraagformulier BHV buitenland | Crisismaterialen | Voedselpakketten

Doorlooptijden

Op een aanvraag ‘locatie gebonden crisismateriaal’ wordt binnen 5 werkdagen gereageerd door 3W. Het ligt aan de crisis of urgentie op basis waarvan de juiste maatregelen worden genomen zodat de aanvragende partij tijdig beschikt over de gevraagde crisismaterialen en de instructie. Dit wordt in nauwe samenwerking met VCI / Crisiscoördinator afgestemd.