Bedrijfshulpverlening

Een brand, een persoonlijk ongeval, ontruiming of een ander incident. Elke werkgever wil voorkomen dat zoiets in zijn bedrijf gebeurt, maar niet alle risico’s zijn te vermijden.

Voor wie?

Deze informatie over Bedrijfshulpverlening is bestemd voor functionarissen die zijn geplaatst op een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Toelichting

Iedere werkgever moet zorgen dat de deskundige bijstand op het gebied van BHV is geregeld. 3W adviseert en ondersteunt u hierbij graag.

Welke BHV maatregelen zijn nodig?
De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) is het uitgangspunt om te bepalen welke deskundige bijstand op het gebied van BHV nodig is. Afhankelijk van de aard, grootte, ligging van het bedrijf en de restrisico’s in het bedrijf, moeten één of meerdere werknemers zijn opgeleid als bedrijfshulpverlener. Dit moet ook als de BHV samen met andere bedrijven wordt georganiseerd. Iedere BHV’er moet voor één of meer van de hulpverleningstaken zijn opgeleid. De BHV-organisatie als totaal moet in staat zijn alle hulpverleningstaken uit te voeren.

Schriftelijke vastlegging
Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de BHV is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Dat kan nu op een eenvoudige en uniforme wijze die u aangeboden wordt in de bundeling veiligheidsplannen om het BHV-plan/ontruimingsplan op te stellen en te actualiseren.

Voor het opstellen van het BHV–plan/ontruimingsplan zijn er echter posten waar de lokale situatie aanleiding geeft om meer gedetailleerde BHV informatie.

3W zal graag haar visie geven om deze posten hierover te adviseren en te ondersteunen.

Aanvragen

SSP - Aanvraag BHV Opleiding & Training

Vragen

SSP -Vraagformulier BHV buitenland