Rollen en verantwoordelijkheden rondom het uitzenden van een medewerker

Dit document beschrijft de rollen en verantwoordelijkheden van 3W, de Klantcontactpersoon van de opdrachtgever en de uitgezonden medewerker op verschillende gebieden. Aanvullend staan in dit document de kaders opgenomen met betrekking tot lokale medewerkers op de post.