WCAG 2 rapport magazines

Dit onderzoek laat zien in hoeverre de online-magazines op dit moment
voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). Een terugkoppeling van de hoofdzaken uit het onderzoek en de mogelijke vervolgstappen op basis hiervan staan in de managementsamenvatting.