De OVSE start binnenkort met werving voor monitoring officers in Oekraïne

Altijd al willen werken bij een internationale organisatie? De OVSE start binnenkort met werving voor monitoring officers in Oekraïne.

English translation

Civiel expert

Aan het woord: Civiel expert Sanne Tielemans

Sanne Tielemans is via onze civiele missie pool uitgezonden naar Oekraïne. Ze neemt deel aan de Special Monitoring Mission (SMM) van de OVSE, waarvoor we momenteel kandidaten werven. Sanne vertelt over haar keuze voor de pool en haar huidige uitzending.

Waarom en hoe ben je civiel expert geworden?

Ik meldde mij aan voor de civiele missie pool omdat ik, na jaren voor NGOs te hebben gewerkt, ook weleens aan de slag wilde bij een internationale organisatie. Begin 2016 werd ik geselecteerd en al na een paar maanden uitgezonden – eerst als politiek adviseur bij de speciale vertegenwoordiger van de EU in Bosnië en Herzegovina, daarna als genderadviseur/trainer bij de EU-adviesmissie naar Oekraïne. Momenteel ben ik de Senior Gender Adviser en Hoofd van de Gender Unit bij de speciale waarnemingsmissie van de OVSE in Oekraïne.

Wat maakt dit werk waardevol?

Als civiel expert kun je op verschillende manieren een zinvolle bijdrage leveren aan wederopbouw, veiligheid en rechtsorde. Zo hielp ik de EU in BiH bij het opzetten van een dialoogmechanisme. Via dat mechanisme raakten vrouwen uit verschillende lagen van de bevolking betrokken bij discussies over de toekomst van het land. Bij EUAM Ukraine gaf ik workshops over gendergelijkheid en mensenrechten, o.a. aan politie en rechters. En momenteel ondersteun ik bij de SMM de Chief Monitor bij het bevorderen van gendergelijkheid en de uitvoering van VN-resolutie 1325, wat zich niet alleen vertaald in gender-sensitieve rapportages maar ook in een inclusievere werksfeer binnen de Missie.

Wat doet de SMM?

De SMM is een ongewapende, civiele missie die 24/7 ter plaatse is in alle regio's van Oekraïne om op onpartijdige en objectieve wijze te observeren en rapporteren over de veiligheidssituatie in het land, om respect voor mensenrechten te monitoren en te ondersteunen (o.a. de rechten van personen die behoren tot nationale minderheden), en om dialoog tussen alle partijen bij de crisis te faciliteren.

Wat doet een Monitoring Officer?

De SMM heeft 10 Monitoring Teams (MT's) verspreid over het missiegebied. Als Monitoring Officer word je binnen een Monitoring Team ingezet om eventuele significante ontwikkelingen op het betreffende verantwoordelijkheidsgebied te monitoren en hierover te rapporteren. Er zijn dagelijks tientallen patrouilles in heel Oekraïne om informatie te verzamelen over de veiligheidssituatie.

Waarom zijn er meer vrouwelijke monitors nodig?

Diversiteit is een aandachtspunt voor de missie, onder andere omdat het onze werkomgeving verrijkt en ons in staat stelt beter contact te maken met gesprekspartners in het veld. Momenteel is 30% van het personeelsbestand van de SMM vrouw. Vooral onder de Monitoring Officers blijven vrouwen ondervertegenwoordigd (ongeveer 20%).

Civiel expert Oekraine

Interesse in de functie Monitoring Officer? Solliciteer dan snel!

De SMM heeft diverse vacatures uitstaan en zoekt onder andere Monitoring Officers met werkervaring op het gebied van: politieke en veiligheidskwesties, dialoogfacilitering, mensenrechten, fundamentele vrijheden en minderhedenkwesties, politie- en militaire zaken, of rapportage en analyse. Is jouw interesse gewekt, solliciteer dan naar deze vacature via onze Civiele Missie Pool.

Meer informatie: