Gedragscode Integriteit BZ

We werken in een steeds snellere en complexere samenleving waarin oude zekerheden niet zo zeker meer zijn of zelfs ontbreken. Moderne diplomatie en nieuwe ontwikkelingen als sociale media en plaats- en tijdonafhankelijk werken stellen BZ voor nieuwe uitdagingen. De scheiding tussen privé en werk is steeds lastiger aan te brengen. We hebben bovendien te maken met allerlei partijen, belangen, ontwikkelingen en visies. Het is een uitdaging om in die complexe wereld een heldere koers te varen en vast te houden. Waar we misschien niet iedere dag bij stil staan, maar het wel zouden moeten doen, is of we in dat krachtenveld voldoende bewust zijn van de gevolgen van ons handelen. Kan dat de integriteitstoets doorstaan? De gedragscode – gemaakt voor en door BZ-medewerkers – speelt een belangrijke rol.

In deze richtlijn wordt uitgelegd wat integriteit bij BZ betekent. En in hoofdlijnen wordt aangegeven welk gedrag de BZ-organisatie van de medewerkers verwacht, maar ook andersom welk gedrag medewerkers mogen verwachten van de BZ-organisatie. De gedragscode is tevens een leidraad voor leidinggevenden voor wie integriteit een belangrijk onderdeel van de managementverantwoordelijkheid vormt.