Verhoging bedrag oudedagsvoorziening partner (ACRU)

Het bedrag voor uitgezonden medewerkers van de oudedagsvoorziening partner wordt met ingang van 1 april 2023 verhoogd.

Uitgezonden medewerkers met een op de standplaats verblijvende partner ontvangen maandelijks een vergoeding van de kosten voor het treffen van een oudedagsvoorziening voor die partner. Het bedrag van die vergoeding wordt met ingang van 1 april 2023 verhoogd met 3% tot € 476,89 netto per maand (was € 463.00).

Het bedrag wordt met ingang van 1 januari 2024 verder verhoogd met 1,5% tot € 484,04 netto per maand.
Dit overeenkomstig de algemene aanpassingen van de salarissen in de CAO Rijk per die data.

Zie hiervoor artikel 3.16 en bijlage 2B onder 24 van de Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen.

Heeft u nog vragen, stel ze hier.