Geen visumbemiddeling vanwege COVID-19

Vanwege COVID-19 zijn (bijna) alle ambassades gesloten. Het Consulair Dienstencentrum (CDC) kan daarom momenteel geen visumverzoeken in behandeling nemen.

Wij willen u vragen deze website in de gaten te houden. Zodra er veranderingen zijn, kunt u dat hier lezen.

Als u vragen heeft over paspoortaanvragen of visumbemiddeling kunt u contact met ons opnemen, bij voorkeur via e-mail.